TEMatiikkaa-blogi

Blogit

Yritysvastuusääntely etenee

Linda Piirto Kent Wilska Julkaisupäivä 10.6.2021 9.38 Blogit TEM UM

Kent Wilska ja Linda Piirto Toukokuussa saimme kuulla, että Euroopan komission lainsäädäntöaloite yritysvastuusta julkaistaan vasta syksyllä, eikä kesällä kuten aiemmin suunniteltiin. Syksystä onkin tulossa vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta entistäkin kiinnostavampi. 

Lainsäädäntöaloitteen viivästymisen taustalla ovat komission sisäisessä laintarkistuksessa esiin tulleet seikat, jotka on korjattava ennen esityksen antamista. Tällaiset tarkastuksessa esiin tulevat korjaustarpeet ovat normaali osa lainvalmistelua – erityisesti, kun kyse on uudentyyppisestä lainsäädännöstä. Valmistelu siis etenee, ja ehdotus tulee syksyllä.

Samalla odotamme mielenkiinnolla asiaan läheisesti liittyvää komission sääntelyehdotusta metsäkatovapaista toimitusketjuista. Ehdotuksella tavoitellaan sitä, että EU:n markkinoille tulisi vähemmän esimerkiksi elintarvikkeita, joiden tuotanto vähentää sademetsien määrää. EU-sääntelyn kehitykseen vaikuttaa myös se, toteutuvatko Saksan hallituksen suunnitelmat. Saksan kansallinen yritysvastuulaki on tarkoitus hyväksyä vielä kesäkuun alkupuolella liittopäivillä Bundestagissa.

Suomessa pohdinnassa myös mahdollinen kansallinen lainsäädäntö

Suomessa yritysvastuusääntelyn taustaryhmä on pureutunut yritysvastuusääntelyn rakennuselementteihin muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön teettämän oikeudellisen selvityksen pohjalta.  Keskeisimmät kysymykset ovat pitkälti samoja mitä lainsäätäjät ovat pohtineet Ranskassa, Saksassa tai vaikkapa Norjassa.

Taustaryhmä on keskustellut muun muassa siitä, kattaako sääntely sekä ihmisoikeudet että ympäristön, soveltamisalasta, asianmukaisen huolellisuuden velvoitteen sisällöstä ja sen ulottuvuudesta arvoketjuissa sekä sääntelyn yksityiskohtaisuuden tasosta. Jatkossa taustaryhmä tulee vielä keskittymään sidosryhmien osallistamiseen, valituskanaviin, korjaaviin toimenpiteisiin sekä valvontaan ja seuraamuksiin.

Koska komission aloitetta ei vielä ole, taustaryhmä on joutunut kuvittelemaan, millaista tuleva sääntely voisi olla joko EU- tai kansallisella tasolla ja millaiset sääntelyn vaikutukset voisivat olla. Vaikutukset taas riippuvat luonnollisesti siitä, säädetäänkö asiasta koko EU:ssa vai vain Suomessa.

Taustaryhmän tehtävään kuuluu siis myös mahdollista kansallista yritysvastuulakia koskevan virkavalmistelun tukeminen. Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yritysvastuusääntelystä arviomuistion, joka julkaistaan alkuvuodesta 2022. Silloin tiedämme oletettavasti myös, millainen komission aloite on ja millaisen vastaanoton se on saanut jäsenmailta, järjestöiltä ja yrityksiltä. Nyt taustaryhmä vetäytyy kesätauolle, ja työ jatkuu lomakauden jälkeen entistäkin mielenkiintoisimmissa merkeissä.

Kent Wilska, kaupallinen neuvos, ulkoministeriö
Linda Piirto, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö

 

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.