Sivut, joissa tagi kasvihuonekaasut .

Ilmasto- ja energiastrategia selontekona eduskuntaan – Strategia on toimintaohjelma, jolla saavutetaan hiilineutraalius 2035

30.6.2022 14.12
TEM
Ilmasto- ja energiastrategian 2035 -planssi
Valtioneuvosto lähetti 30.6.2022 kansallisen ilmasto- ja energiastrategian selontekona eduskuntaan. Strategia on kokonaisvaltainen keskipitkän aikavälin toimintaohjelma, jolla Suomi täyttää EU:n vuoden 2030 velvoitteet ja saavuttaa kansallisen 2035 ilmastotavoitteen Se kattaa kaikki kasvihuonekaasupäästöt päästökauppa-, taakanjako- ja maankäyttösektorilla sekä maankäyttösektorin ja muiden alojen hiilinielut.

Suomi ylitti selvästi EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteet

16.6.2022 10.09
TEM
Suomi ylitti kirkkaasti EU:n energiatehokkuusdirektiivin pohjalta asetetun sitovan energiansäästövelvoitteensa kaudella 2014–2020. Toteutunut yhteenlaskettu energiansäästö oli vuoden 2020 lopussa yli 85 prosenttia enemmän kuin kansallinen velvoite. Myös kaikki muut Suomen asetetut energiansäästötavoitteet saavutettiin.

HIISI-jatkoselvitys antaa vankan tietopohjan hallituksen ilmastosuunnitelmille ja niiden vaikutusarvioille

18.2.2022 10.41
TEM
Taivas ja auringon nousu
VTT:n 18.2.2022 julkaisema HIISI-jatkoselvitys esittää arviot hallituksen ilmasto- ja energiapoliittisten päätösten riittävyydestä saavuttaa Suomen hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä sekä ilmastolakiluonnoksessa esitettyjen päästötavoitteiden saavuttaminen vuosina 2030, 2040 ja 2050.

Nesteelle tukea vetytuotannon hankkeeseen EU:n innovaatiorahastosta

16.11.2021 19.46
TEM
Jalostamon rakennuksia
Porvoon jalostamo. Kuva: Neste
Neste Oyj vedyn tuotantoon liittyvä hanke on yksi niistä seitsemästä hankkeesta, jotka Euroopan komissio ilmoitti 16.11.2021 valinneensa rahaston suurten hankkeiden eli investointikustannukseltaan yli 7,5 miljoona euron kohteiden ensimmäisellä hakukierroksella rahoitettaviksi hankkeiksi.

Työryhmältä ehdotuksia turveyrittäjien tilanteen helpottamiseksi – ehdotuksia myös turpeen roolista huoltovarmuudessa siirtymäkaudella

31.3.2021 9.17
TEM
Kuva suomättäästä
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama turvetyöryhmä luovutti 31.3.2021 raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Työryhmä ehdottaa useita toimenpiteitä turveyrittäjien tilanteen parantamiseksi energiaturpeen kysynnän vähentyessä voimakkaasti erityisesti päästöoikeuden hinnan aiempia ennusteita huomattavasti nopeamman nousun vaikutuksesta.

Tukihaku uuden energiateknologian suuriin hankkeisiin avoinna helmikuun 2021 loppuun

8.12.2020 9.43
TEM
kuva biokaasutankkausasemasta
Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut investointitukien haun uuden energiateknologian ja suurten demonstraatioiden hankkeille vuodelle 2021. Hakemukset tulee jättää viimeistään 28.2.2021 Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta.

Biokaasuohjelman toimeenpano etenee – toimeenpanosuunnitelmaa päivitetty

21.9.2020 12.29
TEM
Biokaasutankkaus autoon
Biokaasun tuotannon ja käytön edistäminen etenee. Kansallista biokaasuohjelmaa valmistellut työryhmä luovutti loppuraporttinsa tammikuussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Raporttiin sisältyi toimeenpanosuunnitelma, jota on nyt päivitetty toteutuneiden ja nyt tiedossa olevien toimien osalta.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit