Sivut, joissa tagi kasvihuonekaasut .

Nesteelle tukea vetytuotannon hankkeeseen EU:n innovaatiorahastosta

16.11.2021 19.46
TEM
Jalostamon rakennuksia
Porvoon jalostamo. Kuva: Neste
Neste Oyj vedyn tuotantoon liittyvä hanke on yksi niistä seitsemästä hankkeesta, jotka Euroopan komissio ilmoitti 16.11.2021 valinneensa rahaston suurten hankkeiden eli investointikustannukseltaan yli 7,5 miljoona euron kohteiden ensimmäisellä hakukierroksella rahoitettaviksi hankkeiksi.

Työryhmältä ehdotuksia turveyrittäjien tilanteen helpottamiseksi – ehdotuksia myös turpeen roolista huoltovarmuudessa siirtymäkaudella

31.3.2021 9.17
TEM
Kuva suomättäästä
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama turvetyöryhmä luovutti 31.3.2021 raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Työryhmä ehdottaa useita toimenpiteitä turveyrittäjien tilanteen parantamiseksi energiaturpeen kysynnän vähentyessä voimakkaasti erityisesti päästöoikeuden hinnan aiempia ennusteita huomattavasti nopeamman nousun vaikutuksesta.

HIISI-hanke: Lisätoimia tarvitaan kaikilla päästösektoreilla 2035-tavoitteen saavuttamiseksi

16.2.2021 15.00
TEM
kuva metsästä
Kaikilla päästösektoreilla tarvitaan lisätoimia, jotta Suomi saavuttaisi hallituksen asettaman hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 mennessä. Näin todetaan HIISI-hankkeen alustavissa tuloksissa, joita esiteltiin 16.2.2021 VTT:n koordinoiman hankkeen sidosryhmätilaisuudessa.

EU:n energiaministerit keskustelevat energiatoimien roolista tiukentuvien 2030-tavoitteiden toteutuksessa

2.10.2020 13.42
TEM
Euroopan Unionin lippu
EU:n energiaministerit keskustelevat tiistaina 6.10.2020 videoyhteydellä järjestettävässä epävirallisessa energiaministerikokouksessa EU:n tiukentuvista päästövähennys- ja energiatavoitteista vuodelle 2030. Taustalla ovat komission 17.9. antamat tiedonannot päästövähennystavoitteen korottamisesta vähintään 55 prosenttiin vuoden 1990 tasoon verrattuna ja Euroopan komission arvioinnit kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista (NECP). Suomea ministerien epävirallisessa kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Ilmasto- ja energiastrategia linjaa kattavasti 2035-tavoitteen edellyttämät toimet

25.9.2020 13.45
TEM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt uuden kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelun. Se valmistellaan koordinoidusti ja yhtenäisellä tietopohjalla keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman kanssa, joka puolestaan laaditaan ympäristöministeriön johdolla. Strategiatyön sidosryhmille ja asiantuntijoille suunnattu avauswebinaari järjestettiin 25.9.2020.

Tukihaku uuden energiateknologian suuriin hankkeisiin avoinna helmikuun 2021 loppuun

8.12.2020 9.43
TEM
kuva biokaasutankkausasemasta
Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut investointitukien haun uuden energiateknologian ja suurten demonstraatioiden hankkeille vuodelle 2021. Hakemukset tulee jättää viimeistään 28.2.2021 Business Finlandin sähköisen järjestelmän kautta.

Biokaasuohjelman toimeenpano etenee – toimeenpanosuunnitelmaa päivitetty

21.9.2020 12.29
TEM
Biokaasutankkaus autoon
Biokaasun tuotannon ja käytön edistäminen etenee. Kansallista biokaasuohjelmaa valmistellut työryhmä luovutti loppuraporttinsa tammikuussa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Raporttiin sisältyi toimeenpanosuunnitelma, jota on nyt päivitetty toteutuneiden ja nyt tiedossa olevien toimien osalta.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit