Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvupalveluvirastosta

TEM030:00/2018 Säädösvalmistelu

Esitys täydentää eduskunnalle 5.4.2018 annettua hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 35/2018 vp).

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM030:00/2018

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2018 – 30.6.2018

Asettamispäivä 1.4.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Reformit

Kärkihankkeet Maakuntauudistus

Toimenpiteet Maakuntauudistus

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi eduskunnalle lakiesitys kasvupalveluvirastosta. Esitys täydentää 5.4.2018 annettua hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 35/2018 vp).

Käytännössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen nykyinen kehittämis- ja hallintokeskus jatkaisi toimintaansa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan virastona uudella nimellä kasvupalveluvirasto ja hoitaen maksamista sekä valtion ja maakuntien yhdessä käyttämiä järjestelmiä ja alustoja koskevia tehtäviä.

Tiivistelmä

Esitys täydentää eduskunnalle 5.4.2018 annettua hallituksen esitystä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 35/2018 vp).

Lähtökohdat

Esitys laiksi kasvupalveluvirastosta täydentäisi alueiden kehittämistä ja kasvupalveluja koskevan lain 39 §:n 3 momentissa avoimeksi jääneiden maakunnan myöntämien eräiden tukien ja korvausten maksamiseen liittyvien tehtävien osalta sekä kasvupalveluja tukevien valtakunnallisten järjestelmä- ja alustatehtävien ja eräiden muiden tehtävien osalta.

Lisätietoja