Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevan lainsäädännön uudistaminen

TEM035:00/2019 Säädösvalmistelu

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta kaudelle 2021 - 2027.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM035:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 20.8.2019 – 31.12.2021

Asettamispäivä 20.8.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 3.2.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  7/2021
  12/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksellä ehdotetaan säädettäväksi kokonaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan toimeenpanosta sekä laki Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta. Uusilla laeilla kumottaisiin voimassa oleva laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014 sekä laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastokauden rahoittamisesta 8/2014.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

YhteyshenkilöHanna Liski-Wallentowitz, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Lait, joita muutokset koskevat:
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (aluekehittämislaki) 7/2014
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki) 8/2014

Työ- ja elinkeinoministeriö alueiden kehittämisen koordinoinnista vastaavana ministeriönä valmistelee aluekehittämislakiin ja rahoituslakiin tarvittavat muutokset yhteistyössä eri ministeriöiden, valtion aluehallinnon, maakuntien liittojen, kaupunkien ja muiden alueiden kehittämisen kannalta merkittävien tahojen kanssa. Valmisteltava esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokauden alussa 2021 ja säädökset tulisivat voimaan alkuvuonna 2021.

Tiivistelmä

Valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta kaudelle 2021 - 2027.

Lähtökohdat

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastojen hallinnointia sekä alueiden kehittämistä ja hankkeiden rahoittamista koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa uuden ohjelmakauden EU-säädösten sekä hallitusohjelman toimeenpanoon liittyvien toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on käynnissä. Ohjelmakautta koskevat asetusesitykset on saatu keväällä 2018 ja niistä ja monivuotisesta rahoituskehyksestä päätetään viimeistään vuoden 2020 aikana. Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskeva lainsäädäntö vaatii uudistamista uuden ohjelmakauden EU-sääntelyn ja kansallisen päätösten toimeenpanemiseksi. Kansallista aluekehittämisjärjestelmää on tarpeen tarkastella ja päivittää osana hallitusohjelman toimeenpanoa.

Lisätietoja