Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

TEM043:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan, että lainsäädäntöön palautettaisiin työnantajan velvollisuus tiedottaa vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. HE 107/2019 annettu 16.1.2020, lakien vahvistus 27.3, voimaantulo 9.4.2020, sdk-nrot 163-166/2020.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM043:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.6.2019 –

Asettamispäivä 11.6.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  46/2019
  3/2020
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  16.1.2020
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on palauttaa lainsäädäntöön eräät tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomistilanteisiin liittyvät työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuudet. Esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuussa 2019 julkaisemaan sopimukseen v. 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöElli Nieminen, työ- ja elinkeinoministeriö

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 46 922 9858
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on parantaa työ- ja elinkeinotoimistojen mahdollisuuksia ennakoida vähintään kymmentä työntekijää koskevia irtisanomistilanteita ja niistä mahdollisesti seuraavia tarpeita työvoimapalveluille, sekä lisätä irtisanottavien työntekijöiden tietoa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista ja siten edesauttaa irtisanottavien henkilöiden nopeampaa uudelleen työllistymistä.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan, että lainsäädäntöön palautettaisiin työnantajan velvollisuus tiedottaa vähintään 10 työntekijän irtisanomisesta työ- ja elinkeinotoimistolle sekä velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta työllistymissuunnitelmaan. HE 107/2019 annettu 16.1.2020, lakien vahvistus 27.3, voimaantulo 9.4.2020, sdk-nrot 163-166/2020.

Lähtökohdat

Esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuussa 2019 julkaisemaan sopimukseen v. 2017 eläkeuudistuksen jatkoneuvotteluihin liittyvistä asioista.

Lisää aiheesta