Merimiesasiain neuvottelukunta 1.10.2017-30.9.2020 ja merenkulun terveysjaosto

TEM044:00/2017 Toimielin

Merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 23 §:n mukaan merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvän lainsäädännön kehittämisessä apuna toimii valtioneuvoston asettama merimiesasiain neuvottelukunta. Sen toimikaudesta, kokoonpanosta ja tarkemmista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa merimiesasiain neuvottelukunnasta 1023/2011

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM044:00/2017

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2017 – 30.9.2020

Asettamispäivä 28.9.2017

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Nico Steiner, hallitusneuvos
puh. 029 504 9001

Tavoitteet ja tuotokset

Asetuksen 1023/2011 mukaan merimiesasiain neuvottelukunnan tehtävänä on:
1) edistää yhteistyötä asianomaisten viranomaisten ja laitosten sekä merenkulkualan työmarkkinajärjestöjen välillä;
2) tehdä esityksiä ja aloitteita merenkulkijoiden työolojen kehittämiseksi;
3) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista ja suorittaa muut valtioneuvoston määräämät merimieslainsäädännön toimeenpanoa ja kehittämistä koskevat tehtävät;
4) antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita valtioneuvostolle asioissa, jotka koskevat Kansainvälisen työjärjestön ILO:n toimialaan kuuluvia merenkulkualaan liittyviä kysymyksiä.
Neuvottelukunnan alaisena toimii merenkulun terveysjaosto. Merenkulun terveysjaosto käsittelee merimiehen terveydenhuoltojärjestelmää ja erityisesti merimiehen lääkärintarkastukseen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä.

Tiivistelmä

Merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 23 §:n mukaan merenkulkijoiden työ- ja sosiaalisiin oloihin liittyvän lainsäädännön kehittämisessä apuna toimii valtioneuvoston asettama merimiesasiain neuvottelukunta. Sen toimikaudesta, kokoonpanosta ja tarkemmista tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa merimiesasiain neuvottelukunnasta 1023/2011

Lähtökohdat

Merityösopimuslain (756/2011) 13 luvun 23 §
Valtioneuvoston asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta (1023/2011)