Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä

TEM070:00/2019 Toimielin

Valtioneuvoston asettama kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä edistää kaupunkipolitiikkaa, koordinoi ministeriöiden kaupunkipolitiikan yhteistyömuotoja ja niiden kehittämistä. Lisäksi kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä osallistuu kansallisen kaupunkistrategian valmisteluun.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina kaupungit, valtio sekä Suomen Kuntaliitto

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM070:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 16.1.2020

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Yhteistyöryhmän tavoitteena on vahvistaa valtion, kaupunkien ja kaupunkiseutujen vuorovaikutusta ja kumppanuutta, edistää kaupunkiseutujen uudistumis- ja kilpailukykyä, sosiaalista kestävyyttä ja kykyä vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin sekä kehittää kaupunkiympäristöjä.

Tiivistelmä

Valtioneuvoston asettama kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä edistää kaupunkipolitiikkaa, koordinoi ministeriöiden kaupunkipolitiikan yhteistyömuotoja ja niiden kehittämistä. Lisäksi kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä osallistuu kansallisen kaupunkistrategian valmisteluun.

Yhteistyöryhmässä ovat edustettuina kaupungit, valtio sekä Suomen Kuntaliitto

Lähtökohdat

Yhteistyöryhmän tehtävänä on
1. seurata ja osallistua kansallisen kaupunkistrategian valmisteluun;
2. edistää hallitusohjelman ja valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen kaupunkipoliittisten linjausten toteuttamista;
3. koordinoida kaupunkipoliittisia toimenpiteitä valtioneuvoston ja kaupunkien välillä;
4. kehittää valtion ja kaupunkiseutujen välisiä yhteistyömuotoja ja sopimusmenettelyjä sekä edistää keskinäistä vuoropuhelua;
5. vaikuttaa aktiivisesti mm. antamalla lausuntoja eri hallinnonaloilla vireillä oleviin kaupunkipoliittisesti merkittäviin lainsäädäntö- ja muihin hankkeisiin;
6. edistää kaupunkiseutujen kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja kokemustenvaihtoa;
7. seurata, arvioida ja ennakoida kaupunkiseutujen kehitystä sekä edistää kaupunkitutkimusta sekä
8. raportoida toiminnastaan alueiden uudistumisen neuvottelukunnalle.