Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

TEM075:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien (167-169/2020) voimaantulosäännöksiä siten, että väliaikaisten lakien voimassaoloa jatkettaisiin 1.7.2020 lähtien 31.12.2020 asti. Lakien sdk-nrot 498-500/2020.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM075:00/2020

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 79/2020

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien (167-169/2020) voimaantulosäännöksiä. Lakien voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten, että väliaikaisten lakien voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Ylitepsa, erityisasiantuntija
puh. +358 295 064 207
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on jatkaa yritysten sopeuttamisen sallivien väliaikaisten työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoimintalain muutosten voimassaoloa vuoden 2020 loppuun. Esityksellä pyritään parantamaan yritysten mahdollisuuksia selviytyä covid-19 -epidemian aiheuttamista taloudellisista vaikeuksista.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien (167-169/2020) voimaantulosäännöksiä siten, että väliaikaisten lakien voimassaoloa jatkettaisiin 1.7.2020 lähtien 31.12.2020 asti. Lakien sdk-nrot 498-500/2020.

Lähtökohdat

Väliaikaiset lait ovat voimassa 30.6.2020 saakka. Väliaikaisten muutosten jatkamisen vuoden 2020 loppuun arvioidaan olevan välttämätöntä yritysten taloudellisten vaikeuksien helpottamiseksi.