Sorular ve yanitlar: Koronavirüs ve işgücü hareketliliği

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työvoiman liikkuvuudesta Turkiksi

30.3.2020

Finlandiya sınır trafiğini nasıl sınırlandırmaktadır?

Sınır trafiğinin sınırlandırılmasının amacı seyahat etmeyi belirgin bir biçimde azaltmaktır.

Finlandiya’ya dönüş trafiği

Ülkeye, Finlandiya vatandaşları ve Finlandiya’da yaşamakta olan AB ve Schengen devletlerinin vatandaşlarıyla, bunların aile üyeleri, aynı şekilde, Finlandiya’da oturma izniyle ikâmet eden üçüncü ülkelerin vatandaşları geri gelebilmektedir.

Diğer zorunlu trafik

Finlandiya’da sınır trafiği, yalnızca zorunlu iş seyahati trafiğine ya da ayrıca zorunlu olarak nitelendirilmiş trafiğe Finlandiya’ya geliş yönünde izin verilecek şekilde Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi için 19.3. - 13.4.2020 tarihleri arasında sınırlandırılmıştır. Sınırlandırma, hem AB/AET devletlerinin, hem de üçüncü ülkelerin vatandaşları için iç ve dış sınırlarda geçerlidir.

Sınır Koruma Dairesi’nin (Rajavartiolaitos) sınır geçişine ilişkin olarak verdiği yol gösterici bilgiler (İngilizce olarak)

Vize ve oturma izni başvuruları ele alınmakta mı?

Dış temsilcilikler şu anda vize ve oturma izni başvurularını kabul etmemektedirler; ancak, gerektiğinde bu durum yeniden değerlendirilecektir. Hâlen işlem altındaki başvuruların eki olan pasaportlar sahiplerine iade edilmekte olup, başvurular işlem görmemektedir. Bu konuda yürütülen politika, ele alınmak üzere kabul edilmiş bütün başvuruların işlem gördüğü Rusya için geçerli değildir. Zaten teslim alınmış olan başvurular, işlem görmek üzere Göçmenlik Dairesi’ne iletilmektedir. Oturma izni başvurularına ilişkin olarak dış temsilciliklerde yapılan görüşmelere şimdilik ara verilmiştir..

Göçmenlik Dairesi’de, TE bürolarında ve ELY Merkezlerindeki izinlerin ele alınışları sırasında, zaruri ihtiyaç güvencesi, sağlık hizmetleri ve iş piyasalarının işleyişi açısından zorunlu işlere öncelik tanınmaktadır. Yetkililer konuya ilişkin olarak ek bilgilendirme yapacaklardır.

Zorunlu iş seyahati trafiği nedir?

Sınırların geçilmesi, sağlık hizmetleri profesyonelleri ve araştırmacıları, yaşlıların bakımıyla uğraşan çalışanlar, sınır çalışanları, yük taşıma trafiğinin çalışanları, diplomatlar, uluslararası örgütlerin çalışanları, askerler, insani yardım çalışanları ve etkinlikleri ya da kendilerine duyulan ihtiyacın belirgin bir biçimde önem taşıdığı çalışanlar için yasak değildir.

Aynı zamanda, zaruri ihtiyaç güvencesinin sağlanması ya da iş piyasalarının işleyişi açısından zorunlu kabul edilen bir kişinin sınırı geçişi, sınır koruma yetkilisinin kişiye özel değerlendirmesi dahilinde mümkün olabilmektedir.

Sınır Koruma Dairesi’nin (Rajavartiolaitos) sınır geçişine ilişkin olarak verdiği yol gösterici bilgiler (İngilizce olarak)

Sınırın aşılması durumlarında trafiğin zorunluluğu konusundaki kararı kim verir?

Zorunlu trafik konusundaki kararlar, her sınır geçiş noktasında gerçekleşen her sınırı aşma durumunun tek tek bir bütün olarak değerlendirilmesine dayanılarak verilmektedir. Zorunlu iş seyahati trafiği ve başka zorunlu trafik hâlâ mümkün olup, iç sınırlar dahilinde sürmektedir. Sınır ötesi zorunlu trafiğin engellenmemesine karşın,  hava ve deniz trafiğindeki kısıtlamalar nedeniyle dışarıdan gelen işgücünün Finlandiya’ya girişi büyük oranda zorlaşmıştır.

Mevsimlik işçi olarak Finlandiya’ya gelinebilir mi?

İlke olarak gelinemez; çünkü, mevsimlik iş şimdilik zorunlu iş seyahati ya da başka herhangi zorunlu bir trafik olarak nitelendirilmemiştir. Yine de, zaruri ihtiyaç güvencesinin sağlanması ya da iş piyasalarının işleyişi açısından zorunlu bir iş söz konusu olduğunda, ülkeye giriş, sınır koruma görevlisinin duruma özel olarak gerçekleştireceği değerlendirmeye göre mümkün olabilir.

Finlandiya yetkilileri, yabancı mevsimlik işçilerin Finlandiya’ya gelmelerinin mümkün olup olmayacağını, bunun halk sağlığıyla ilişkisi bağlamında değerlendirmeye alacaklardır.

İşe dayalı olarak verilmiş oturma izniyle Finlandiya’ya girilebilir mi?

Bu konuda da ilke olarak, gereksiz seyahatin sınırlandırılması gözetilmektedir. Yine de, Finlandiya tarafından verilmiş oturma izniyle ilk kez ülkeye gelecek bir üçüncü ülke vatandaşı, zaten Finlandiya’ya doğru seyahatini sürdürmekteyse ya da Finlandiya’ya varmak üzere seyahatini başlatmaktaysa, ve seyahatinden önce Finlandiya’daki ikâmet işlerini yoluna koymuşsa, 31.3.2020 tarihine kadar Finlandiya’ya giriş yapabilir. Belirtilen tarihten sonra oturma izniyle Finlandiya’ya ilk kez gelecek olan kişi, yalnızca, zorunlu trafiğin söz konusu olması durumunda ülkeye gelebilir.

Estonya’dan, İşveç’den ve Norveç’den günlük olarak işe gelişler olanaklı mıdır?

Yalnızca İsveç ve Norveç’den gelişler olanaklıdır.

Sınır Koruma Dairesi’nin (Rajavartiolaitos) sınır geçişine ilişkin olarak verdiği yol gösterici bilgiler (İngilizce olarak)

Finlandiya’ya geldiğimde karantinaya mı alınırım?

Hükümetin almış olduğu karar gereğince, yurtdışından Finlandiya’ya dönen Finler ve Finlandiya’da sürekli olarak yaşayan kişiler, iki haftalığına karantina koşullarına denk gelen koşullarda yaşamaya yöneltileceklerdir. Karantinanın ayarlanması konusunda işveren ve işçi arasında karara varılacaktır. Karantina, Finlandiya’da sürekli yaşamayan kişilerle, Finlandiya’ya gelmeleri yukarıda belirtilen ölçütler dahilinde zorunlu olan kişileri ilgilendirmemektedir.

Finlandiya’yla trafik bağlantıları bulunmakta mı?

Finlandiya’yla trafik bağlantıları geçtiğimiz haftalarda belirgin bir ölçüde sınırlandırılmış bulunmaktadır. Kısa zaman aralıklarıyla ek trafik sınırlandırılmalarının getirilmesi beklenmektedir.

Oturma izni ya da vize başvurusunda bulunan kişi başvurusunu iptâl ederse, başvuru işlem ücreti geri ödenir mi?

Hâlihazırdaki yasal düzenleme, başvuruların işlem ücretinin geri ödenmesine olanak tanımamaktadır.

Yetkili kişi başvururların ele alınma işlemine son verme kararı alırsa, başvurunun işlem ücreti geri ödenir mi?

Hâlihazırdaki yasal düzenleme, başvuruların işlem ücretinin geri ödenmesine olanak tanımamaktadır.

Kendisine verilmiş ilk oturma izniyle Finlandiya’da bulunan yabancı işçi Koronavirüs nedeniyle geçici olarak işten çıkartılırısa, işten çıkartılma oturma izninin uzatılmasını nasıl etkiler?

İzin işten çıkartılma süresince geçerliliğini korur. İşçi oturma izninin devamı için başvuruda bulunursa, bu iznin verilmesi için gerekli olan koşul, işçinin geçiminin bir önceki izin sırasında güvence altına alınmış olmasıdır. Geçici olarak işten çıkartılma süresinde çalışma ve işsizlik tazminatına ilişkin bilgileri Kela’nın ve TE Bürosunun internet sitelerinde bulabilirsiniz.

Ek bilgiler Göçmenlik Dairesi’nin ‘Korona’ sayfalarında yer almaktadır (İngilizce olarak)

Örneğin, geçici olarak işten çıkartılma sırasında çalışanın geçimine ilişkin ek bilgileri nerede bulabilirim?

Koronavirüs durumuna ilişkin olarak Kela’nın internet sitesinde sıklıkla sorulan sorular (İngilizce olarak)

Koronavirüs hakkında TE hizmetlerinin sitesindeki güncel bilgiler (Fince olaraki)

TE hizmetleri: Geçici olarak işten çıkartılırsanız (İngilizce olarak)

Koronavirüs durumu Talent Boost programını nasıl etkileyecektir?

Talent Boost faaliyet programında şimdilik Finlandiya’da alınmakta olan önlemlere odaklanılmıştır. Durum izlenmekte ve etkinlikler duruma göre ayarlanmaktadır.

Uluslararası iş gücü alımını arttırmaya ve yurtdışından ülkeye yetenekli meslek sahiplerinin çekilmesine yönelik pilot projelerin uygulanması daha sonra ele alınmak üzere ertelenmektedir. İlk dönemlerde etkin olmuş EURES pilot projelerinin iş güçü alımı ertelenecektir. Yine de, EURES uzmanları, açık işleri bulunan şirketlerle hâlâ iletişime geçebilirler ve şirketlerin durumlarına ilişkin olarak değerlendirmeler hazırlayabilirler. Hâlen sürmekte olan eleman alımı ve internet üzerinden sürdürülen rehberlik programlarının tamamlanması için çaba gösterilecektir.

İşletmelerin ve diğer işverenlerin, Finlandiya’da yaşayan uluslararası uzmanların işe alımı için Talent Explorer finanasman programı gibi destekleri kullanmaları konusunda cesaretlendirilmektedirler. İş hayatının çok yönlülüğüne, içinde bulunulan bu durumda da, örneğin, Başarılı Çokkültürlü  Şirket kampanyasıyla, Talent Boost ölçevleriyle ve de Global Uzmanlar iletişim kampanyasıyla gelitirici katkıda bulunulmaktadır.

Koronavirüsün göçmen girişimcilerin oturma izinlerine etkisi ne olacaktır?

Olağanüstü durum, geçerli oturma izinlerini etkilememektedir. Göçmenlik dairesi ve de kısmî kararları veren TE Büroları ve ELY Merkezleri, zaruri ihtiyaç güvencesinin sağlanması ya da iş piyasalarının işleyişi açısından zorunlu oldukları kabul edilen işe dayalı ilk oturma izni başvurularının ele alınmasına öncelik vereceklerdir. Ek olarak, devam niteliğindeki izin başvuruları ele alınacaktır. Diğer çalışanların oturma izni başvurularının ele alınışı 13.4.2020 tarihine kadar ertelenmektedir.

Girişimcilerin oturma izinlerine ilişkin kısmî kararların yoğun olarak verildiği Uusimaa ELY Merkezi, şu anda, sağlık hizmeti alanındaki profesyonellerin, yaşlıların bakımını sağlayan işçilerin ve yük trafiği alanındaki girişimcilerin belgeleriyle, faaliyetleri ya da kendilerine duyulan ihtiyacın belirgin olarak önemli sayıldığı (örneğin, zaruri ihtiyaç güvencesinin sağlanması açısından ) girişimcilerin izinlerinin dışındaki izinleri ele almamaktadır. Ek olarak, devam niteliğindeki izin başvuruları ele alınmaktadır.

Girişimciye oturma izninin verilmesi her zaman ilişkin duruma bağlı değerlendirme dahilinde yapılmakta olup, ELY Merkezi izin başvurusunu ele alırken, girişimci etkinliğinin kazanca yönelik ve geçimin sağlanması kuralına uygul olup olmadığı konusunda değerlendirmede bulunmaktadır.

Koronavirüsün girişimci (işletmeci) faaliyeti üzerindeki etkileri kısmî kararların verilişi sırasında dikkate alınacaktır. Değerlendirmede, koronavirüsün girişimci faaliyeti üzerindeki akut etkisinden önceki muhasebe kayıtlarından alınan bilgilere daha fazla ağırlık verilebilecektir. Kısmî kararda aynı zamanda geleceğe yönelik olarak bildirilen görüşe de yer verilec.