Sorular ve yanitlar: Koronavirüs ve işgücü hareketliliği

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta ja työvoiman liikkuvuudesta turkiksi

11.12.2020

Finlandiya, sınır trafiğini niçin ve nasıl engellemektedir?

Sınır trafiğine getirilen sınırlandırmalar 19.9.-18.10.2020

Finlandiya’ya bütün AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden ve de çıkış noktası olan ülkedeki yeni hastalık vak’alarının sayısının en çok 25 olduğu zaman AB’nin yeşil listesindeki ülkelerden yolculuk yapılabilmektedir. Yolculuklar, ya iş yolculukları, ya da kişinin kendi başına gerçekleştirdiği yolculuklar olabilir. Yolcuların genel sağlık güvenliği tâlimatına uymaları gerekmektedir. Ülke listesi yapılan denetlemeye göre her hafta değişiklik gösterebilir.

Geçiş dönemi modeli 1.10.-22.11.2020

Geçiş dönemi süresinde Finlandiya’ya bütün AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden ve de çıkış noktası olan ülkedeki yeni hastalık vak’alarının görülme sayısının en çok 25 olduğu zaman AB’nin yeşil listesindeki ülkelerden yolculuk yapılabilir. Yolculuklar, ya iş yolculukları, ya da kişinin kendi başına gerçekleştirdiği yolculuklar olabilir. Yolcuların genel sağlık güvenliği tâlimatına uymaları gerekmektedir. Ülke listesi yapılan denetlemeye göre her hafta değişiklik gösterebilir.

AB’nin yeşil listesinde yer alan ülkenin sınır değeri 25’den daha yüksek olduğunda, üçüncü ülkelere uygulanmakta olan yolculuk (seyahat) sınırlandırmalarıyla aynı sınırlandırmalar uygulanmaktadır. Üçüncü ülkelerden Finlandiya’ya yolculuk yapmaya zorunlu bir neden gerekçe gösterilerek izin verilmektedir.

Teste dayalı yeni işleyiş modeli, 23.11.2020 tarihinden başlayarak

Teste dayalı yeni işleyiş modeli, AB’nin yeşil liste ülkelerinden yapılan yolculuklar gibi AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden kişinin kendi başına gerçekleştirdiği yolculuğa ve grup hâlinde yolculuk yapılmasına olanak tanımaktadır.

Çıkış noktası olan ülkedeki yeni hastalık vak’alarının görülme sınırının 25’i aşması, ve yolculuğun en çok 72 saat sürmesi durumunda, bazı istisnaî (kural dışı) gruplar dışında, Finlandiya’ya yolculuk yapan yolculardan ülkeye varışları sırasında en çok 72 saatlik negatif Covid-19 test belgesi sunmaları koşulu aranmaktadır. Finlandiya vatandaşlarından ve sürekli (daimi) olarak Finlandiya’da yaşayanlardan Finlandiya’ya geri gelişlerinde test belgesi sunmaları şart koşulmamaktadır.

Yolculuk 72 saatin üzerinde sürmüşse, yolcunun ülkeye gelişin ardından en erken 72 saat sonra bir ikinci testten geçmesi gerekmektedir.

Test yaptırmaya ilişkin koşullar, AB’nin yeşil listesinde yer alan ülkelerden yolculuk yapanlar gibi, AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden gelen herkes için geçerlidir.

Finlandiya Sınır Dairesi'nin internet sitesinde Finlandiya sınır trafiğindeki sınırlandırmalara ilişkin bilgiler

THL'nin trafik ışıkları modeli: değişik ülkelerin şu andaki korona risklerinin değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yolculuk yapmaya ilişkin tavsiyeler

Vize ve oturma izni başvuruları ele anınmakta mı?

Finlandiya’nın dış temsilcilikleri, internet sayfalarında ve sosyal medya kanallarında koronavirüs durumunun vize ve oturma izni başvurularının ele alınmasını nasıl etkilediğine ilişkin olarak güncellemeler yapmaktadırlar.

Finland abroad

İş yolculuğu trafiğine izin veriliyor mu?

Finlandiya tarafından verilen oturma izniyle ülkeye giriş yapılmasına izin verilmektedir.

İç ve dış sınırlarda gerçekleştirilen yolculuklara ilişik diğer bilgiler, Sınır Koruma Dairesi’nin yönergesinde ve de Sınır Koruma Dairesi'ne sıkça sorulan sorularda yer almaktadır.

İş yolculuğu trafiğinin bir iş ilişkisine ya da kişiye verilmiş bir göreve dayalı olduğunu nasıl kanıtlarım?

Herhangi bir iş ilişkisine ya da kişiye verilen göreve dayalı olarak plânlanmış bir iş yolculuğunun amacı ve koşulları, yapılan sınır geçiş kontrolü sırasında incelenmektedir. Sınır geçiş kontrolünde, örneğin, ülkeye giriş koşullarının yerine getirilip getirilmediğini kanıtlayan belgelerin gösterilmesi talep edilebilir. Bu türden belgeler, örneğin, iş ilişkisine ya da verilmiş göreve ilişkin belgelerdir.

Yabancı çalışanımın görevi zorunlu yolculuğa giriyorsa, bir işveren olarak benim görevim nedir?

Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen dış sınır trafiğinin sınırlandırıldığı durumlarda, bir işverenin görevi, AB dışından Finlandiya’ya gelen işçisinin yapacağı iş için gerçekleştirdiği yolculuğun niçin zorunlu trafiğe girdiğinin gerekçelerini açıklamaktadır. Ülkenin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması yolundaki güvence açısından akut olarak nitelendirilen ya da çalışma sektörü açısından kritik olan ve gerçekleştirilmelerinin geciktirilmesinin kabul edilemeyeceği türden işler zorunlu işler olarak kabul edilmektedir. Yetkililerin değerlendirmelerine dayanılarak, ülkenin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması güvencesi  açısından akut olarak nitelendirilen ya da çalışma sektörü açısından kritik olarak saptanan işlerin bir listesi çıkartılmıştır.

Yetkililerin değerlendirmelerine dayanılarak, ülkenin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması güvencesi  açısından akut olarak nitelendirilen ya da çalışma sektörü açısından kritik olarak saptanan işlerin bir listesi

İşveren,”İşverenin olağandışı durum sırasında çalışanın ülkeye gelmesinin zorunluluğunun gerekçesini bildirdiği açıklama” başlıklı formu dolduru ve bunu çalışanına verir. Finlandiya’ya gelmekte olan çalışan bu belgeyi, sınırı geçmesi için şart koşulan diğer belgelerle birlikte gösterir.

Form: İşverenin olağandışı durum sırasında çalışanın ülkeye gelmesinin zorunluluğunun gerekçesini bildirdiği açıklama

İşverenin, çalışanın yapacağı işin koşul olarak öne sürmesi durumunda, ülkeye gelen kişinin ek olarak, iş yapmaya hak tanıyan geçerli oturma iznine ya da vizeye sahip olup olmadığını kontrol etmesi gerekmektedir.

Bakanlıklarla, Zaruri İhtiyaç Merkezi, Göçmenlik Dairesi ve Sınır Koruma Dairesi arasında gerçekleştirilen yetkili işbirliği kapsamında ilgili çalışma sektörlerine göre saptanmış zorunlu liste, ülkeye girişe yönelik olarak çıkartılmış bir ön karar niteliğinde değildir; ancak, bir sınır koruma yetkilisi, herhangi bir tarfiğin zorunlu olup olmadığını değerlendirirken bunu dikkate almaktadır.

İşe dayalı olarak verilmiş olumlu oturma izniyle artık Finlandiya’ya girilebilir mi?

Bu konuda da gözetilen ilke, gereksiz seyahatin sınırlandırılmasıdır. Sınır Koruma Dairesi’nin izlediği çizgiye uyularak, Finlandiya tarafından verilmiş oturma izniyle Finlandiya’ya gelen bir üçüncü ülkenin vatandaşının ülkeye girişine 1.5.2020 tarihinden itibaren izin verilmektedir. Dönemsel işçilerin oturma izinleri bu kategoriye girmeyip, bunlar kendi başına özel bir grup olarak ele alınmaktadır. Dönemsel işçi vizesiyle ilk kez Finlandiya’ya giriş yapacak bir üçüncü ülke vatandaşının ülkeye gelişi, söz konusu kişinin Finlandiya Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından oluşturulmuş dönemsel işçi kontenjanına dahil olmasını gerektirmektedir.

Finlandiya’ya geldiğimde karantinaya alınır mıyım?

Ülkeye giriş yapan bir kişinin 14 günlük bir süre için gereksiz yakın ilişkilerini sınırlandırması ve kendi kendine uyacağı bir karantinanın koşullarına uyması gerekir. Kişinin kendi kendine gönüllü olarak uyacağı karantina çerçevesinde, hareket etme, işyeriyle yaşanılan yer arasında gidip gelmeyle ve diğer zorunlu kabul edilen hareketle sınırlandırılmaktadır. Olanaklıysa, kendi otomobilinizi kullanın.

Solunum yolları hastalıkları belirtilerinin başgöstermesi durumunda, kişinin zaman geçirmeden bir sağlık kurumuyla iletişime geçmesi gerekir. Kişinin kendi kendine uyacağı 14 günlük karantina hakkında daha kesin bir yönerge ülkeye giriş sırasında verilmektedir.

Zaruri ihtiyaçların giderilmesinin güvence altına alınması açısından, bu alandaki çalışan gruplarının kişinin kendi başına uyacağı karantinaya girmesine gerek yoktur. Sınır Koruma dairesi, bu kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin kararları vermektedir. Sınır Koruma Dairesi, aynı zamanda diğer özel gruplatın ülkeye girişlerinin gerekli olup olmadığını da koordine eder. 

Zaruri ihtiyaçların giderilmesinin güvence altına alınması açısından bu alandaki personel gruplarının listesi

Şu noktaları unutmayın:

  • Fiziksel temaslardan kaçının ve diğer insanlarla aranıza en az 1 – 2 metrelik bir mesafe koyun.
  • Yalnızca zorunlu işlerinizi görmeye gidin.
  • İnsan topluluklarını ve yakın temaslardan mümkün olduğunca kaçının.
  • Yakın temastan kaçınamıyorsanız, temastan hemen sonra elinizi suyla ve sabunla yıkayın.
  • İyi bir el ve öksürme temizliği kurallarına (hijyenine) uyun. İyi bir el ve öksürme hijyenine ilişkin olarak okuyun.

Sosyal ve sağlık işleri alanında çalışmak amacıyla gelmekteyseniz, işvereninizle işinizle ilgili olası düzenlemelerin yapılmasını görüşmenizde yarar vardır. İşverenin bulaştırma riskini değerlendirmesi ve gerekli görülmesi durumunda, danışan ve hasta güvenliğiyle çalışma topluluğunun güvenliğinin sağlanması için sizin görevinizi ülkeye gelişinizi izleyen 14 günün sonuna ertelemesi gerekmektedir.

Solunum yolları hastalıkları belirtilerini taşıyorsanız ve korona bulaşmasından kuşku duyuyorsanız, hemen bir sağlık kurumuyla iletişime geçin. Şunları gerçekleştirebilirsiniz:

  • omaolo.fi internet adresinde hastalık belirtisi değerlendirmesi yapabilirsiniz,
  • bölgedeki sağlık merkezine, nöbetçi sağlık kurumuna ya da Nöbetçi yardım numarası olan 116 117’ye telefon edebilirsiniz.

Oturma izni ya da vize başvurusunda bulunan kişi başvurusunu iptâl ederse, başvuru işlem ücreti geri ödenir mi?

Hâlihazırdaki yasal mevzuat, başvuruların işlem ücretinin geri ödenmesine olanak tanımamaktadır.

Yetkili kişi başvururların ele alınma işlemine son verme kararı alırsa, başvurunun işlem ücreti geri ödenir mi?

Hâlihazırdaki yasal mevzuat, başvuruların işlem ücretinin geri ödenmesine olanak tanımamaktadır.

Kendisine verilmiş ilk oturma izniyle Finlandiya’da bulunan yabancı işçi koronavirüs nedeniyle geçici olarak işten çıkartılırsa, işten çıkartılma oturma izninin uzatılmasını nasıl etkiler?

İzin, işten çıkartılma süresince geçerliliğini korur. İşçi oturma izninin devamı için başvuruda bulunursa, bu iznin verilmesi için gerekli olan koşul, işçinin geçiminin bir önceki izin sırasında güvence altına alınmış olmasıdır. Geçici olarak işten çıkartılma süresinde çalışma ve işsizlik tazminatlarına ilişkin bilgileri Kela’nın ve TE Bürosunun internet sitelerinde bulabilirsiniz.

Göçmenlik Dairesi'nin Korona sayfasındaki ek bilgiler

Örneğin, geçici olarak işten çıkartılma sırasında çalışanın geçimini sağlamasına ilişkin ek bilgileri nereden bulabilirim?

Korona durumu Talent Boost Programı’nın geliştirme etkinliklerini nasıl etkilemektedir?

Talent Boost etkinliği programında şimdilik Finlandiya’da alınmakta olan önlemlere odaklanılmıştır. Durum izlenmekte ve etkinlikler duruma göre ayarlanmaktadır. 

Uluslararası iş gücü alımını arttırmaya ve yurtdışından ülkeye yetenekli meslek sahiplerinin çekilmesine yönelik pilot projelerin uygulanması daha sonra ele alınmak üzere ertelenmektedir. İlk dönemlerde etkin olmuş EURES pilot projelerinin iş güçü alımının başlaması korona olağan dışı dönem sonrasına ertelenmektedir. EURES uzmanları, açık işleri bulunan şirketlerle hâlâ iletişime geçebilirler ve bu şirketlerin durumlarına ilişkin olarak saptamalarda bulunabilirler. Hâlihazırda başlamış olan eleman alımları ve työpaikkasuomi (İşyeri Finlandiya) ve de uluslararası iş ortamı hazırlıklarının sanal ortamda (internet üzerinden) tamamlanması için çalışılmaktadır.

İşletmeler ve diğer işverenleri Finlandiya’da yaşayan uluslararası uzmanların işe alımı için Talent Explorer finanasman programı gibi destekleri kullanmaları konusunda cesaretlendirilmektedirler. İş hayatının çok yönlülüğüne, içinde bulunulan bu durumda da, örneğin, Başarılı Çokkültürlü  Şirket kampanyasıyla, Talent Boost ölçeğiyle ve de Global Uzmanlar iletişim kampanyasıyla geliştirici katkılarda bulunulmaktadır.

Koronavirüsün göçmen girişimcilerin oturma izinleri üzerindeki etkisi nedir?

Olağanüstü durum, geçerli oturma izinlerini etkilememektedir. Yeni girişimcilerin oturma izinlerinin verilmesi, her zaman söz konusu duruma göre değerlendirmeye bağlı olup, bu bağlamda Uusimaa ELY Merkezi kısmî bir karar için girişimin kâr getirici etkinliğinin koşullarını ve girişim etkinliği yoluyla geçimin sağlanması konularını değerlendirmektedir. Koronavirüsün girişimci etkinliği üzerindeki etkileri kısmî kararın verilişi sırasında dikkate alınmaktadır. Değerlendirmede, koronavirüsün girişimci etkinliği üzerindeki akut etkisinden önceki muhasebe kayıtlarından alınan bilgilere daha fazla ağırlık verilebilmektedir.Kısmî kararlarda aynı zamanda geleceğe yönelik olarak bildirilen görüşe de yer verilmektedir.

İşverenin ya da davet eden mercinin özel grup yönteminin başlatabilmesi için ne yapması gerekmektedir.

İşverenin ya da davet eden mercinin özel grup yönteminin başlatabilmesi için ne yapması gerekmektedir?

Özel grup yöntemi için ülkeye giriş koşullarının atlanmasınin nedenlerinin açıklandığı bir başvuru gereklidir. Ayrıca, bir sağlık güvenliği plânına gerek duyulmaktadır.

Özel grupları ilgilendiren başvuruların doğrudan Sınır Koruma Dairesine, [email protected] fi e-posta adresine gönderilmesi gerekir.

Başvurularda, söz konusu faaliyeti ulusal açıdan anlamı ve başka yöntemlere uyulamayışın nedenleri ve de sağlık güvenliğinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasında uygulanacak yöntemler gerekçelendirilerek açıklandırılmalıdır. İşverenin ya ya ülkeye davat eden konumundaki diğer bir mercinin kişiye ya da gruba, ulusal tâlimata uyarak, büyük olasılıkla yerel salgın hastalık resmi yetkilisine konsültasyonda bulunmak suretiyle kendi sağlık güvencesine ilişkin önlem plânını sunması gerekir.

Başvurular Sınır Koruma Dairesi tarafından, sorumlu bakanlıkların ve de Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü THL’nin ya da yerel resmi sağlık yetkilisinin görüşünün alınması için söz konusu kurumlara ya da kişilere gönderilir. Görüş raporu alındıktan sonra, Sınır Koruma Dairesi, başvuruya dayalı olarak ülkeye girişin zorunluluğu konusunda izlenecek yolu belirler ve başvuru sahibini çizilmiş olan bu yola ilişkin olarak bilgilendirir. Ülkeye giriş konusundaki en son (nihai) karar sınır kontrolünde yapılır.

Sınır Koruma Dairesi’nin internet sitesinde koronavirüsün sınır geçiş durumuna etkileri hakkında sıklıkla sorulan sorular

Özel grup yöntemine niçin gereksinim vardır?

Koronavirüs durumu nedeniyle koronavirüsün yüksek oranda görüldüğü ülkelerle sürdürülen trafik sınırlandırılmaktadır. Özel grup yönteminin uygulanmasıyla, ülkeye giriş için gerekli koşulların atlanmasının nedenleri gerekçelendirilmektedir. Gerekçelendirilmiş nedenler, endüstrinin canlanması, yeni bir büyümenin ya da işleyiş koşullarının güvence altına alınması açısından vazgeçilmez nitelik taşımaktadır. Özel grup yöntemi, örneğin,  iş yaşamının, kültür alanının ya da sporun anahtar kişilerini ilgilendirmektedir.

İş yolculuğu trafiği uygulamada nasıl kolaylaşır?

Ülkeye giriş yapan kişi giriş sırasında negatif bir koronatesti sonuç belgesini gösterirse, üç günün altındaki gezileri için karantina koşulu yoktur. Ülkede daha uzun bir süre için kalınıyorsa, 14 günlük karantina bir ikinci testin yaptırılmasıyla kısaltılabilir. İkinci test en erken, ülkeye girişi izleyen 72 saat sonunda yapılabilir. İkinci testin sonucu da negatifse, karantina sonlandırılabilir.

Yeni sınır modeli girişimlerin faaliyetini nasıl etkilemekte?

Yeni model ihracatçı girişimcilerin ve yabancı iş gücüne bağlı işleyen girişimcilerin faaliyetini aydınlatmakta ve verimini arttırmaktadır. İş yaşamı, sınır trafiğinin sınırlandırmalarından ve karantina tavsiyelerinin lendilerinin girişimci faaliyetine olan etkileri konusunda duydukları kaygıyı ortaya koymuştur.

Estonya ve Finlandiya arasında feribot aracılığıyla sürdürülen seyahat ileride hastalığın görülme sayısı doğrultusunda sınırlandırılacak mı?

İş için yolculuk yapma ve sınırdaki diğer topluluklarla alışveriş içinde bulunma, iki ülkedeki hastalık durumunun büyük ölçüde birbirine koşut sürmesi nedeniyle, 25 olan hastalık görülme sınırına bakılmaksızın, test belgeleri ve karantina gerekmeden Estonya feribot trafiği aracılığıyla olanaklı kılınmaktadır.

Yolculuğa ilişkin diğer sınır kontrolleri, alınan sağlık güvenliği önlemleriyle karşılanmaktadır; bkz., 

"Hangi ülkelerden, ne gibi koşullar yerine getirilerek Finlandiya'ya yolculuk yapılabilir?" başlığı.

Hangi ülkelerden, ne gibi koşullar yerine getirilerek Finlandiya’ya yolculuk yapılabilir?

Sınır trafiğindeki sınırlandırmalar 19.9.-18.10.2020

Finlandiya’ya bütün AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden ve de çıkış noktası olan ülkedeki yeni hastalık vak’alarının sayısının en çok 25 olduğu zaman AB’nin yeşil listesindeki ülkelerden yolculuk yapılabilmektedir. Yolculuklar, ya iş yolculukları, ya da kişinin kendi başına gerçekleştirdiği yolculuklar olabilir. Yolcuların genel sağlık güvenliği tâlimatına uymaları gerekmektedir. Ülke listesi yapılan denetlemeye göre her hafta değişiklik gösterebilir.

Geçiş dönemi modeli 1.10.-13.12.2020

Geçiş dönemi süresinde Finlandiya’ya bütün AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden ve de çıkış noktası olan ülkedeki yeni hastalık vak’alarının görülme sayısının en çok 25 olduğu zaman AB’nin yeşil listesindeki ülkelerden yolculuk yapılabilir. Yolculuklar, ya iş yolculukları, ya da kişinin kendi başına gerçekleştirdiği yolculuklar olabilir. Yolcuların genel sağlık güvenliği tâlimatına uymaları gerekmektedir. Ülke listesi yapılan denetlemeye göre her hafta değişiklik gösterebilir.

AB’nin yeşil listesinde yer alan ülkenin sınır değeri 25’den daha yüksek olduğunda, üçüncü ülkelere uygulanmakta olan yolculuk (seyahat) sınırlandırmalarıyla aynı sınırlandırmalar uygulanmaktadır. Üçüncü ülkelerden Finlandiya’ya yolculuk yapmaya zorunlu bir neden gerekçe gösterilerek izin verilmektedir.

Finlandiya'da geçerli olan ülkeye giriş sınırlandırmaları ve sağlık önlemleri 1.10.-22.11.2020

Başbakanlık 19 Kasım tarihinde ülkeye giriş sınırlandırmalarının 13.12.2020 tarihine kadar sürmesi kararını almıştır.

Teste dayalı yeni işleyiş modeli, 14.12.2020 tarihinden başlayarak

Teste dayalı yeni işleyiş modeli, AB’nin yeşil liste ülkelerinden yapılan yolculuklar gibi AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden kişinin kendi başına gerçekleştirdiği yolculuğa ve grup hâlinde yolculuk yapılmasına olanak tanımaktadır.

Çıkış noktası olan ülkedeki yeni hastalık vak’alarının görülme sınırının 25’i aşması, ve yolculuğun en çok 72 saat sürmesi durumunda, bazı istisnaî (kural dışı) gruplar dışında, Finlandiya’ya yolculuk yapan yolculardan ülkeye varışları sırasında en çok 72 saatlik negatif Covid-19 test belgesi sunmaları koşulu aranmaktadır. Finlandiya vatandaşlarından ve sürekli (daimi) olarak Finlandiya’da yaşayanlardan Finlandiya’ya geri gelişlerinde test belgesi sunmaları şart koşulmamaktadır.

Yolculuk 72 saatin üzerinde sürmüşse, yolcunun ülkeye gelişin ardından en erken 72 saat sonra bir ikinci testten geçmesi gerekmektedir.

Test yaptırmaya ilişkin koşullar, AB’nin yeşil listesinde yer alan ülkelerden yolculuk yapanlar gibi, AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden gelen herkes için geçerlidir.

Güncelleşen haber: Korona durumu nedeniyle yolculuk yapmaya ve ülkeye girişe ilişkin olarak yapılan değişiklikler

Sınır Koruma Dairesi'nin internet sayfasında Finlandiya'daki sınır trafiği sınırlandırmaları

THL'nin trafik ışıkları modeli: değişik ülkelerin şu andaki korona risklerinin değerlendirmesi

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yolculuk yapmaya ilişkin tavsiyeler

Başbakanlığın almış olduğu sınır trafiği işleyiş modeli ilke kararı neye dayanıyor?

Başbakanlık, 11.9. tarihinde sınırları aşan trafik ve yolculuk yapma konularında hibrid bir stratejiyi gerçekleştirmeye yönelik bir ilke kararı almıştır. İşleyiş modelinde, AB ülkelerinden ve Schengen Bölgesi’nden ve de AB’nin yeşil listesindeki ülkelerden gelen yolculara uygulanan ülkeye giriş sınırlandırmalarının yerini sağlık güvenliği önlemleri almaktadır. Koşul olarak alınması öne sürülen sağlık güvencesi önlemleri, çıkış noktası olan ülkenin koronavirüs görünürlüğü açısından alt sırada mı, yoksa üst sırada mı yer aldığıyla ilgili olacakltır. Koronavirüs görünürlüğü açısından üst sırada yer alan ülkeler olarak, koronavirüs görünürlük oranı 14 günlük bir süre içinde 100 000 kişide 25 kişinin üzerinde olanlar sayılmaktadır. İlke kararında, söz konusu işleyiş modelinin 23.11.2020 tarihine kadar yürürlükte kalması kabul edilmiştir.

Başbakanlık 11.0 tarihinde aynı bağlamda sınır trafiği sınırlandırmalarının 19.9.-18.10.2020 tarihleri arasındaki dönemde geçerli olmasına karar vermiştir. 

19.9. tarihinden itibaren koronavirüs görünürlük sayısı en çok 25 olan AB ülkeleri, Schengen ülkeleri ve de AB’nin yeşil listesindeki ülkeler açısından ülkeye giriş sınırlandırmalarından vazgeçilebilmektedir. Çıkış noktası ülkenin koronavirüs görünürlük sayısı 25’in üstündeyse, kural dışı kalan bazı gruplar dışında, o ülkeden Finlandiya’ya yolculuk yapmak olanaklı değildir. 23.11. tarihinde yeni teste dayalı işleyiş modelinin kullanıma geçmesine kadar iç sınır gözetiminin sürmesi amaçlanmıştır. Başbakanlık 19 Kasım tarihinde ülkeye giriş sınırlandırmalarına 13.12.2020 tarihine kadar devam edilmesi kararını almıştır.  

Başbakanlığın 19.9.-18.10.2020 arasındaki dönemdeki sınır trafiği sınırlandırmalarına ilişkin kararı böylece ilke kararının işleyiş modeli için atılmış bir adımdır. Teste dayalı işleyiş modelinin yasal mevzuat değişikliklerine gidilmesini ve de sağlık güvencesini sağlamlaştırıcı önlemler alınmasını şart koştuğundan, modelin uygulamaya sokulması evre evre gerçekleştirilmektedir.  

Evre evre uygulama işlemine aynı zamanda ülkeye giriş sınırlandırmalarıyla koşut olarak 1.10.-13.12.2020 arasında uygulanan geçiş dönemi yöntemleri de dahil olmuştur. Yöntemler, tavsiye edilen sağlık güvenliği önlemleriyle ilgilidir.

Geçiş döneminde, iç sınır gözetimi çemberindeki AB ve Schengen ülkeleri ve de AB’nin yeşil listesindeki koronavirüs görünürlük oranı yüksek ülkelerden ve zorunlu bir nedenle diğer üçüncü ülkelerden gelen yolcuların önceden test olmaları tavsiye edilmektedir. Koronavirüs görünürlüğü yüksek bir ülkeden Finlandiya’ya geri gelen bir Finlandiya sakini istemesi durumunda, hemen Finlandiya’ya girişinde korona testi olarak ve en erken 72 saatin sonunda da ikinci testi yaptırarak isteğe bağlı karantina süresini kısaltabilir. Bu, gerekli bir iş yolculuğu trafiğini kolaylaştırmaktadır.

Valtioneuvosto.fi: Korona ve yolculuk yapma hakkında sıkça sorulan sorular