Istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma

Istuntokausittainen lainsäädäntösuunnitelma valmistellaan kahdesti vuodessa, eduskunnan syys- ja kevätistuntokauden alussa, valtioneuvoston ja eduskunnan työn suunnittelun tueksi.

Listaan on koottu työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavia hallituksen esityksiä. Tiedot on koottu valtioneuvoston hanketiedoista ja ne päivittyvät valmistelun edetessä.