Työneuvoston lausunnot

Työneuvoston lausuntoja koskeva hakutoiminto on avattu näille www-sivuille 18.7.2023. Palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen tyoneuvosto(at)gov.fi.

Palautteen yhteydessä mahdollisesti esille tulevia henkilötietoja käytetään vain palautteen käsittelyyn.

Tyhjennä
152 tulosta
 • Lausunto TN 1355-99

  4.2.1999 Kymen työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostoa vahvistamaan vakuutusoikeuden lainvoimaisen päätöksen perusteella, että X:n työskennellessä A Oy:n palveluksessa 11.1.1993-16.12.1994 oli kyseessä työsuhde. Lisäksi työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvoston lausuntoa siitä, ovatko ajalla 11.1.1993-16.12.1994 kertyneet vuosilomalakiin (272/1973) ja työaikalakiin (605/1996) perustuvat saatavat vanhentuneet vai voidaanko vanhentumisajan tulkita alkavan vakuutusoikeuden lainvoimaisesta päätöksestä 28.5.1998.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Vuosilomalaki (272/1973) Kymen työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1354-99 ään. 5-1

  28.1.1999 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, onko työaikalakia (605/1996) sovellettava helikopterilentäjien työhön. Äänestys 5–1.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Uudenmaan työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1353-98 ään. 8-1

  29.10.1998 Turunseudun käräjäoikeus on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) 38 §:n soveltamisesta eli siitä, sovelletaanko kahden vuoden pituista kanteen nostamisaikaa saatavaan, jota koskeva kanne olisi vanhan työaikalain (604/1946) mukaan tullut nostaa vuoden 1996 lopussa. Äänestys 8–1.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Työsopimuslaki (320/1970)
 • Lausunto TN 1352-98

  3.9.1998 STTK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain (951/1977) ja työaikalain (605/1996) soveltamisesta D:n avustajana toimineen X:n työsuhteeseen.

  STTK ry Työaikalaki (605/1996) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta (951/1977)
 • Lausunto TN 1351-98

  4.6.1998 Oulun työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa vuosilomalain (272/1973) 3 §:n 5 momentin 12 kohdan ja lain 19 §:n 1 momentin tarkoituksesta.

  Vuosilomalaki (272/1973) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Laki oppisopimuskoulutuksesta (1605/1992) Oppisopimuslaki (422/1967) Oulun työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1350-98

  11.6.1998 Oulun käräjäoikeus on pyytänyt työneuvoston lausuntoa koskien työaikalain (604/1946) 3 §:n 2 momentin ja työaikalain (605/1996) 39 §:n 2 momentin tulkintaa.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Oulun käräjäoikeus
 • Lausunto TN 1349-98

  7.5.1998 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa Suomen Ekonomiliiton lausuntopyynnön perusteella siitä, onko X Oy Ab:n teettämään työhön sovellettava työaikalakia.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Uudenmaan työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1348-98

  22.4.1998 Valtiovarainministeriön henkilöosasto on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa työaikalain (605/1996) 27 §:n mukaisen vuorotyön määritelmästä.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Valtiovarainministeriön henkilöstöosasto Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946)
 • Lausunto TN 1347-98

  18.3.1998 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, miten työaikalain (605/1996) 17 §:n 1 ja 2 momenttia on tulkittava lisä- ja ylitöitä laskettaessa, kun säännöllinen työaika on työaikalain 9 §:n, 10 §:n tai 12 §:n nojalla sovittu tai 14 §:n mukainen säännöllinen työaika ja tämä säännöllinen työaika on keskimäärin lyhyempi kuin 40 tuntia viikossa.

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946) Uudenmaan työsuojelupiiri
 • Lausunto TN 1346-98

  26.2.1998 Työtuomioistuin on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, tuleeko tulospalkkio ottaa vuosilomalain (272/1973) 7 §:n nojalla huomioon vuosilomapalkkaa ja -korvausta maksettaessa.

  Työtuomioistuin Vuosilomalaki (272/1973) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista (608/1946)
 • Lausunto TN 1345-98

  22.1.1998 SAK ry on pyytänyt työneuvostolta lausuntoa siitä, voidaanko X Oy:n Joensuun muovitehtaan esiasettajilla teettää yötyötä työaikalain (604/1946) 13 §:n 2 kohdan perusteella sellaisena, kun se on laissa 1351/1988 ja työaikalain (605/1996) 26 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella vielä kello 01.00 jälkeen. Äänestys 6–3.

  Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996)
 • Lausunto TN 1344-98

  15.1.1998 Uudenmaan työsuojelupiiri on pyytänyt Y ry:n esityksestä työneuvoston lausuntoa siitä, sovelletaanko palvelutalossa X työntekijöiden päivä- ja yötyöhön työaikalakia (605/1996) sekä sitä, voiko työnantaja vastoin työntekijöiden mielipidettä katsoa yövuorot työaikalain 5 §:n mukaiseksi varallaoloajaksi

  Työaikalaki (604/1946) Työaikalaki (605/1996) Uudenmaan työsuojelupiiri Työsopimuslaki (320/1970)