Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Siviilipalvelusasiain neuvottelukunnan asettaminen

TEM valtioneuvoston yleisistunto 28.4.2022 13.00