Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Huoltovarmuusselonteon valmistelun parlamentaarisen seurantaryhmän asettaminen

TEM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 9.12.2021 13.00