Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön talousjohtajalle

TEM valtioneuvoston yleisistunto 31.3.2022 13.00