Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 209/2016 vp; EV 236/2016 vp)

HE 209/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Kirsti Haapa-aho, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295049082

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, lain työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä lain työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen