Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Tasavallan presidentin esittely 29.12.2016 13.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 208/2016 vp; EV 256/2016 vp)

HE 208/2016

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Lindström

Esittelijä
Mika Björklund, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063586

Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kirjanpitolain muuttamisesta ja lain arvopaperimarkkinalain 7 luvun muuttamisesta ja lain osakeyhtiölain 6 luvun 16 a §:n muuttamisesta sekä lain osuuskuntalain 6 luvun 16 a §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä joulukuuta 2016

Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen