Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 51/2019 vp; EV 38/2019 vp)

HE 51/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Tarja Reivonen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295064942
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen