Työ- ja elinkeinoministeriön päätös

« Raha-asiainvaliokunta 30.12.2020 10.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2020 talousarvion vahvistaminen

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Liisa Heikinheimo, Teollisuusneuvos p.+35 8295047035
Asia
Ehdotetaan, että työ- ja elinkeinoministeriö saa vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston (rahasto) talousarvion vuodelle 2020 liitteenä olevan rahaston ehdotuksen mukaisesti. Rahasto muodostuu kolmesta erillisvarallisuudesta (erillisrahastosta): Varautumisrahasto, Ydinturvallisuustutkimusrahasto ja Ydinjätetutkimusrahasto. Talousarviossa vahvistetaan tosiasiallisesti vain rahaston kolmen erillisrahaston hallintokulut. Muilta osin kunkin erillisrahaston talous määräytyy ydinenergialain (990/1987) perusteella. Varautumisrahaston talouteen vaikuttaa lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergialain nojalla tekemät vuotuiset varautumispäätökset.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Valtion ydinjätehuoltorahaston hallintokulut vuonna 2020 olisivat talousarvioehdotuksen mukaan kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 221 338 euroa. Tähän sisältyvät Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehty 60 000 euron varaus ja rahastolainojen myöntämistä tukevia taloudellisia selvityksiä varten tehty 50 000 euron varaus. Hallintokulut pysyisivät samalla tasolla vuoden 2019 talousarvioon nähden. Varautumisrahaston tase tilikauden 2018 päättyessä oli noin 2,7 miljardia euroa.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta