Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/142

« Tasavallan presidentin esittely 11.3.2022 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta (HE 221/2021 vp; EV 5/2022 vp)

HE 221/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Timo Kaisanlahti, Johtava asiantuntija p.+35 8295047139
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kirjanpitolain 1 luvun muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen