Alueiden kehittäminen on yhteistyötä

Alueiden kehittämistä tehdään eri viranomaisten ja muiden toimijoiden laajana yhteistyönä sekä keskushallinnossa että alueilla. Ministeriöiden välisessä työnjaossa alueiden kehittämisen tehtävä on määrätty työ- ja elinkeinoministeriölle.

Valtioneuvosto vahvistaa hallituskaudeksi valtakunnalliset alueiden kehittämisen painopisteet. Tämä aluekehittämispäätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien liittojen alueiden kehittämistä.

Alueiden kehittämisen kannalta keskeiset ministeriöt määrittelevät osana tätä aluekehittämispäätöstä omaa hallinnonalaansa varten aluekehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteensä. Maakuntaohjelmissa taas linjataan alueen kehittämistä maakunnassa.  Maakuntien liitot toimivat aluekehittämisviranomaisina maakunnissa.

ELY-keskukset edistävät osaltaan alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla.

Maakuntien ja eri viranomaisten tulee ottaa aluekehittämispäätös huomioon omassa toiminnassaan, näin voidaan varmistaa kansallisesti tärkeiden tavoitteiden toteuttaminen kaikessa alueiden kehittämiseen liittyvässä toiminnassa.

Alueiden kehittämisen tavoitteet, viranomaisten tehtävät ja ohjelmat on määritelty laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014).

Aluekehittämisjärjestelmä uudistuu

Valmisteilla oleva maakuntauudistus aiheuttaa muutoksia aluekehittämisen suunnitteluun, toimintatapoihin ja toimijoiden rooleihin. 

Lisätietoja aluekehittämisjärjestelmän uudistuksesta

Nykyinen aluekehittämisjärjestelmä

 

 

 

Lisätietoja: Petra Stenfors