Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan ministeriön omia lausuntopyyntöjä. 

___________________________________________________

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi muutoksesta kaivoslakiin 621/2011

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 18.11.2016 mennessä.

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitys

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta 

Lausuntopyyntö
Asetusluonnos
Muistio

Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi viimeistään 2.11.2016.

Lausuntopyyntö: Fennovoima OY:n käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVA-ohjelma)

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 9.11.2016.

Lausuntopyyntö ja YVA-ohjelma on julkaistu YVA-ohjelma -sivuilla.

 

Lausuntopyyntö ehdotuksista painelaitelain nojalla annettaviksi valtioneuvoston asetuksiksi

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 4.11.2016 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.

Lausuntopyyntö

Valtioneuvoston asetus ja perustelumuistio painelaitteista

Valtioneuvoston asetus ja perustelumuistio painelaiteturvallisuudesta

Valtioneuvoston asetus ja perustelumuistio yksinkertaisista painesäiliöistä