Lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminen perustuu pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan ja sen perusteella huhtikuussa 2016 tehtyihin tarkentaviin linjauksiin. Esitys liittyy hallituksen esitykseen maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta.

Hallituksen esitys tulee sisältämään myös 2. lakiehdotuksen ”Laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa”. Tämä lakiehdotus on saatavissa suomen- ja ruotsinkielisenä 15.3.2017 alkaen. Ehdotuksen yleisperustelut sisältyvät laajaan HE-versioon. Sähköisen lausuntokyselyn lopussa ovat kohdat 60 ja 61, joihin pyydetään sisällyttämään lausunnot myös 2. lakiehdotuksesta. Näissä kohdissa pyydämme lausunnonantajilta lisäksi kannanottoja yhtymäkokousta koskevaan 10 §:ään (tulisiko jäsenkunnan äänivaltaa jättää rajoittamatta vai rajoittaa esitetyllä tavalla tai muulla tavalla) ja muutoksenhakua koskevaan 11 §:ään, jossa kuntalain mukainen muutoksenhakumalli on laajennettu koskemaan kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaita.

Lausunnot hallituksen esityksestä pyydetään antamaan keskiviikkoon 26.4.2017 klo 16.15 mennessä sähköisellä lausuntokyselyllä. 

Lausuntokysely on suomenkielinen, mutta siihen voi vastata myös ruotsiksi.
Lisätietoja kasvupalvelu-uudistuksesta: tem.fi/maakuntauudistus

Lisätietoja antavat: 

 • Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä 
 • Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela  (erityisesti ELY-keskusten työ- ja elinkeinohallinnon tehtävät, jotka siirtyvät maakunnille sekä Uudenmaan erillisratkaisu)
 • Hallitusneuvos Tiina Korhonen  (erityisesti maakunnille siirtyvät nykyisiä TE-palveluja vastaavat palvelut)
 • Hallitusneuvos Tuula Manelius (erityisesti alueiden kehittämistä koskevat asiat)
 • Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen (erityisesti alueiden kehittämistä koskevat asiat)
 • Suunnittelija Merja Pennanen (lausunnon antamiseen liittyvät käytännön/tekniset asiat)

Liitteet:

Lausuntopyyntö TEM/1.3.2017 (suomenkielinen)
Lausuntopyyntö TEM/1.3.2017 (ruotsinkielinen)
Lausuntopyyntökysely pdf -tiedostona

Lausuntopyyntökysely word-tiedostona
HE-luonnos 1.3.2017 (suomenkielinen)

HE-luonnos 1.3.2017 (ruotsinkielinen), lisätty 15.3.2017
2. lakiehdotus: Laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa (suomenkielinen), lisätty 15.3.2017

2. lakiehdotus: Laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa (ruotsinkielinen), lisätty 15.3.2017, täydennetty yksityiskohtaisilla perusteluilla 17.3.2017

Lausunnonantajille annetaan tässä vaiheessa tiedoksi myös lakiluonnokset:

Lausuntopyyntö: ILO:lle vuonna 2017 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 26.5.2017 osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi.

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Liisa Heinonen (liisa.heinonen(at)tem.fi, puh. 050 396 0605), neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen (paivi.kantanen(at)tem.fi, puh. 050 396 0194) ja erityisasiantuntija Elli Nieminen (elli.nieminen(at)tem.fi, 046 922 9858).

Yleissopimus, joka koskee kotitaloustyötä (nro 189) ja yleissopimus, joka koskee merityötä (MLC) ovat löydettävissä seuraavasta linkistä.

 

Lausuntopyyntö maan rajan ylittävän maakaasun siirtoputken hankelupahakemuksesta


Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 28.4.2017 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Johanna Juvonen, puh. 029 506 4220,  sähköposti johanna.juvonen@tem.fi

Lausuntopyyntö, 20.3.2017

Hakemuskirje allekirjoitettu 8.2.2017

Liite 1 Hankekuvaus, TEM

Liite 3 Kaasuputkireitti Inkoo Paldiski

Liite 4 Balticconnector YVA Finland

Liite 5 UUDELYn lausunto 7.9.2015 YVA selostuksesta

Liite 6 Balticconnector EIA Espoo Fi

Lausuntopyyntö kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa lausuntoa kilpailulain uudistamista koskevan työryhmän mietinnöstä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköisesti TEMin kirjaamoon ja Virve Haapajärvelle 15.5.2017 mennessä.

Lausuntopyyntö

Mietintö

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista. Aluekehittämisjärjestelmän ja kasvupalvelujen uudistaminen perustuu pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan ja sen perusteella huhtikuussa 2016 tehtyihin tarkentaviin linjauksiin. Esitys liittyy hallituksen esitykseen maakuntahallinnon ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta.

Hallituksen esitys tulee sisältämään myös 2. lakiehdotuksen ”Laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa”. Tämä lakiehdotus on saatavissa suomen- ja ruotsinkielisenä 15.3.2017 alkaen. Ehdotuksen yleisperustelut sisältyvät laajaan HE-versioon. Sähköisen lausuntokyselyn lopussa ovat kohdat 60 ja 61, joihin pyydetään sisällyttämään lausunnot myös 2. lakiehdotuksesta. Näissä kohdissa pyydämme lausunnonantajilta lisäksi kannanottoja yhtymäkokousta koskevaan 10 §:ään (tulisiko jäsenkunnan äänivaltaa jättää rajoittamatta vai rajoittaa esitetyllä tavalla tai muulla tavalla) ja muutoksenhakua koskevaan 11 §:ään, jossa kuntalain mukainen muutoksenhakumalli on laajennettu koskemaan kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaita.

Lausunnot hallituksen esityksestä pyydetään antamaan keskiviikkoon 26.4.2017 klo 16.15 mennessä sähköisellä lausuntokyselyllä. 

Lausuntokysely on suomenkielinen, mutta siihen voi vastata myös ruotsiksi.
Lisätietoja kasvupalvelu-uudistuksesta: tem.fi/maakuntauudistus

Lisätietoja antavat: 

 • Neuvotteleva virkamies Piia Rekilä 
 • Neuvotteleva virkamies Elina Isoksela  (erityisesti ELY-keskusten työ- ja elinkeinohallinnon tehtävät, jotka siirtyvät maakunnille sekä Uudenmaan erillisratkaisu)
 • Hallitusneuvos Tiina Korhonen  (erityisesti maakunnille siirtyvät nykyisiä TE-palveluja vastaavat palvelut)
 • Hallitusneuvos Tuula Manelius (erityisesti alueiden kehittämistä koskevat asiat)
 • Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen (erityisesti alueiden kehittämistä koskevat asiat)
 • Suunnittelija Merja Pennanen (lausunnon antamiseen liittyvät käytännön/tekniset asiat)

Liitteet:

Lausuntopyyntö TEM/1.3.2017 (suomenkielinen)
Lausuntopyyntö TEM/1.3.2017 (ruotsinkielinen)
Lausuntopyyntökysely pdf -tiedostona

Lausuntopyyntökysely word-tiedostona
HE-luonnos 1.3.2017 (suomenkielinen)

HE-luonnos 1.3.2017 (ruotsinkielinen), lisätty 15.3.2017
2. lakiehdotus: Laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa (suomenkielinen), lisätty 15.3.2017

2. lakiehdotus: Laki kasvupalvelujen järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa (ruotsinkielinen), lisätty 15.3.2017, täydennetty yksityiskohtaisilla perusteluilla 17.3.2017

Lausunnonantajille annetaan tässä vaiheessa tiedoksi myös lakiluonnokset:

Lausuntopyyntö, luonnos hallituksen esitykseksi ydinenergialain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esityksen luonnoksesta, joka koskee ydinenergialain (990/1987) muuttamista.

Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisesti viimeistään 12.4.2017 työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo@tem.fi.

Lausuntopyyntö
HE -luonnos

Lisätietoja hallituksen esityksen luonnoksesta ja asiasta antaa

Teollisuusneuvos Liisa.Heikinheimo
Ylitarkastaja Netta.Skon