Lausuntopyynnöt valtioneuvoston Hankeikkunassa


HE laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta: Sähkökaupan keskitettyyn tiedonvaihtoon (datahub) liittyvät muutokset

LAUSUNTOKIERROS 20.4.2018 - 16.5.2018

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi


Tavaramerkkilain kokonaisuudistusta valmisteleva työryhmä

LAUSUNTOKIERROS 20.3.2018 - 22.5.2018

Työryhmän muistio lähetettiin lausuntokierrokselle ti 20.3.2018, lausuntoaika päättyy ti 22.5.2018.Muut lausunnot

Lausuntopyyntö, ILOlle 2018 annettavat raportit ratifioitujen yleissopimusten soveltamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja 28.5.2018 mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi. Lisätietoja antavat Liisa Heinonen, Päivi Kantanen ja Sami Teräväinen(at)tem.fi, MLC:stä erityisesti Elli Nieminen(at)tem.fi.

Lausuntopyyntö ja -erittely

ILOn lausuntopyyntö

Tausta-asiakirjat

Sopimukstekstit, linkit valtiosopimustietokantaan

Sopimus 81 ja P81
Sopimus 100
Sopimus 111
Sopimus 129
Sopimus 140
Sopimus 142
Sopimus 149
Sopimus 177
MLC
- muutos 2014
- muutos 2016
(HE 48/2018)
Sopimus 189

Aiemmat vuosiraportit

C 81 ja sen liite    
C 100
C 111
C 129
C 140
C 142
C 149
C 177
MLC TEM-ILO-sivun linkki
C 189