Lausuntopyynnöt

Kuuleminen Suomen talousvyöhykettä koskevasta hakemuksesta valtioneuvoston suostumuksen saamiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on 16.1.2017 vastaanottanut Baltic Connector Oy:n hakemuksen Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 6 §:n mukaisen valtioneuvoston suostumuksen saamiseksi Suomen ja Viron välisen Balticconnector-maakaasuputken rakentamishankkeelle Suomen talousvyöhykkeellä.

Työ- ja elinkeinoministeriö varaa niille, joiden oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen) tilaisuuden tulla kuulluksi hakemuksen johdosta. Työ- ja elinkeinoministeriö varaa myös muille kuin asianosaisille tilaisuuden esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Hakemus
Liite1
Liite 3
Liite 3a
Liite 3b
Liite 5
Yleistiedoksianto
Yleistiedoksianto, sv

Lausuntopyyntö, HE laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain 7 §:n ja 35 §:n 1 momentin 1 kohdan voimaanpanosta

Lausunnot pyydetään toimittamaan 9.3.2017 mennessä osoitteisiin kirjaamo(at)tem.fi ja elli.nieminen(at) tem.fi.

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Jan Hjelt (jan.hjelt(at)tem.fi, puh. 029 5048940) ja erityisasiantuntija Elli Nieminen (elli.nieminen(at) tem.fi, puh. 029 5048247).

Lausuntopyyntö

HE-luonnos