Lausuntopyynnöt

Tällä sivulla julkaistaan ministeriön omia lausuntopyyntöjä. 

___________________________________________________

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ydinenergia-asetuksen muuttamisessa

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ydinenergia-asetuksen muuttamisesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 20.10.2017 klo 16.15 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@tem.fi. Lausunnossa ja saatteessa on mainittava asianumero TEM/757/03.01.02/2017.

Lisätietoja asetusluonnoksesta ja asiasta antavat teollisuusneuvos Liisa Heikiheimo, puh. 029 504 7035, liisa.heikinheimo@tem.fi sekä
ylitarkastja Netta Skön, puh. 029 504 7059, netta.skon@tem.fi.
 

Lausuntopyyntö
Valtioneuston asetus, luonnos
Muistio

 

 

 

Lausuntopyyntö: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi


Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainituilta tahoilta lausuntoa yksityisten yritysten ja muiden yhteisöjen hyväksymismenettelystä työnvälityspalvelujen eurooppalaisen verkoston (Eures) jäseniksi ja yhteistyökumppaneiksi. Pyydämme toimittamaan lausunnon viimeistään torstaina 19.10.2017 sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)tem.fi.

Lausuntopyyntö, 22.9.2017

HE-luonnos

Eures-asetus

Lisätietoja antavat hallitusneuvos Olli Sorainen, olli.sorainen(at)tem.fi tai puhelin 029 504 8022 ja
erityisasiantuntija Laura Perheentupa, laura.perheentupa(at)tem.fi puhelin 029 506 4940.

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi viimeistään 4.10.2017. Viestin aiheena tulee mainita TEM/1753/03.01.01/2017.

Lausuntopyyntö

HE-luonnos

Lisätietoja antaa tarvittaessa hallitusneuvos Anja Liukko (puhelin 029 50 62078, sähköposti etunimi.sukunimi(at)tem.fi).

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt selvityksen tarjouskilpailuun perustuvasta tuotantotuesta.

Selvitys tarjouskilpailuun perustuvasta tuotantotuesta

Lausuntopyyntö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n lupahakemuksesta Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktorin poistamiseksi käytöstä.  Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi viimeistään 31.3.2018. Annetussa lausunnossa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon TEM/1311/08.05.01/2017.

Lausuntopyynnöt ja hakemus

Lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriössä erityisasiantuntija Linda Kumpula, puh. +358 50 412 4425, sähköposti linda.kumpula@tem.fi ja yli-insinööri Jorma Aurela, puh. +358 50 592 2109, sähköposti jorma.aurela@tem.fi.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ydinenergia-asetuksen muuttamisessa

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ydinenergia-asetuksen muuttamisesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 20.10.2017 klo 16.15 mennessä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo@tem.fi. Lausunnossa ja saatteessa on mainittava asianumero TEM/757/03.01.02/2017.

Lisätietoja asetusluonnoksesta ja asiasta antavat teollisuusneuvos Liisa Heikiheimo, puh. 029 504 7035, liisa.heikinheimo@tem.fi sekä
ylitarkastja Netta Skön, puh. 029 504 7059, netta.skon@tem.fi.
 

Lausuntopyyntö
Valtioneuston asetus, luonnos
Muistio