Lausuntopyynnöt

Lausuntopyyntö tilintarkastustyöryhmän muistiosta

 

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja muistiosta 13.3.2018 mennessä osoitteeseen kirjaamo@tem.fi.

 

Lausuntopyyntö

Työryhmän muistio

Lausuntopyyntö kemikaalikohteiden suojaamista lainvastaiselta toiminnalta selvittäneen työryhmän raportista

Lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköpostitse kirjaamo@tem.fi, viimeistään 16.2.2018.

Lausunnon viestin aiheena tulee mainita TEM/2490/00.06.02/2017. Huomaattehan, että lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla hankeikkunassa.

Lisätietoja lausuntopyynnöstä ja työryhmän raportista antaa työryhmän puheenjohtaja, kaupallinen neuvos Tomi Lounema, p. 029 50 62697 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi(at)tem.fi.

Lausuntopyyntö

Työryhmän raportti

Lausuntopyyntö luonnoksista hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Pyydämme toimittamaan mahdollisen lausuntonne viimeistään 8.2.2018. Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo@tem.fi. Lausunnossa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero TEM/1843/03.01.01/2017. Lausuntonne pyydetään lisäksi toimittamaan sähköisesti kopiona osoitteeseen harri.roudasmaa@tem.fi.


Lisätietoja antaa tarvittaessa johtava asiantuntija Harri Roudasmaa, puh 050 324 9114, harri.roudasmaa@tem.fi

Lausuntopyyntö

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi, luonnos 20.12.2017

Muistio ehdotus valtioneuvoston asetukseksi kaasulaitteista sekä eräiden nestekaasun ja maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Hallituksen esitysluonnos kilpailulain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamisesta.

Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköisenä viimeistään 22.1.2018 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi ja virve.haapajarvi@tem.fi.

Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Virve Haapajärvi, p. 029 504 7027. Lisätiedot ajalla 27.-29.12.2017: Elise Pekkala, puh 029 506 3731.

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitysluonnos kilpailulain muuttamisesta

Lausuntopyyntö; Liikesalaisuuskäsitteen yhdenmukaistaminen

Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@tem.fi sekä paula.laine-nordstrom@tem.fi viimeistään keskiviikkona 20.12.2017.

Lisätietoja asiasta antavat hallitusneuvos Liisa Huhtala, puh 029 504 7062 ja hallitussihteeri Paula Laine-Nordström, puh 029 504 7110.

Lausuntopyyntö

Muistio: Lainsäädännössä käytetyt liikesalaisuuden käsitteet

Lausuntopyyntö Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusreaktorin lupahakemuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n lupahakemuksesta Otaniemessä sijaitsevan tutkimusreaktorin poistamiseksi käytöstä.  Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@tem.fi viimeistään 31.3.2018. Annetussa lausunnossa pyydetään viittaamaan asian diaarinumeroon TEM/1311/08.05.01/2017.

Lausuntopyynnöt ja hakemus

Lisätietoja antavat työ- ja elinkeinoministeriössä erityisasiantuntija Linda Kumpula, puh. +358 50 412 4425, sähköposti linda.kumpula@tem.fi ja yli-insinööri Jorma Aurela, puh. +358 50 592 2109, sähköposti jorma.aurela@tem.fi.

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan mahdollisen kirjallisen lausunnon viimeistään  29.12.2017 osoitteeseen kirjaamo@tem.fi. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa diaarinumeron TEM/2072/03.01.01/2017.

Lisätietoja antaa vanhempi hallitussihteeri Timo Meling (timo.meling@tem.fi tai 029 50 49084, paikalla 21.11.2017 alkaen).

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitysluonnos

Begäran om utlåtande och utkast till regeringsproposition; det huvudsakliga innehållet och lagförslagen