Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 19.4.2018 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2018 13.00
Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2018 13.00