Ministeriön asiat valtioneuvostossa

Valtioneuvoston asetus ydinalan turvajärjestelyjen neuvottelukunnasta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00
Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00
Valtioneuvoston asetus ydinturvallisuusneuvottelukunnasta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2016 13.00