Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Työneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.3.2018 päättyväksi toimikaudeksi
TEM valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 15.6.2017 13.00