Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2017 11.00
Julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen määrärahojen jako vuonna 2017
TEM valtioneuvoston yleisistunto 7.9.2017 13.00