Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Parlamentaarisen työryhmän kokoonpanon muutos
TEM valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2017 13.00
Maksusuoritus Hetli Oy -nimisen osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00
Maksusuoritus Vimana Oy -nimisen osakeyhtiön osakepääoman merkitsemiseen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00
Metrologian neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 1.11.2017-31.10.2020
TEM valtioneuvoston yleisistunto 26.10.2017 13.00