Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Huoltovarmuuskeskuksen vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 12.4.2017 13.00
Huoltovarmuuskeskuksen omistamien huoneistojen myynti
TEM raha-asiainvaliokunta 12.4.2017 13.00
Valtiontakuurahaston vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistaminen
TEM valtioneuvoston yleisistunto 6.4.2017 13.00