Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta
TEM valtioneuvoston yleisistunto 5.7.2017 13.00
Työneuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.3.2018 päättyväksi toimikaudeksi
TEM valtioneuvoston yleisistunto 28.6.2017 11.40