Palkkatukea työnantajalle työttömän palkkaamiseen

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Työnantaja, joka palkkaa työttömän työnhakijan, voi saada taloudellista tukea palkkatukena 30, 40 tai 50 prosenttia palkkauskustannuksista.

Tuella kompensoidaan työntekijän alentunutta tuottavuutta. Tuki on myös korvausta siitä, että työnantaja käyttää tavanomaista enemmän aikaa työntekijän ohjaamiseen.

Palkkatuen saamisen edellytykset

Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat (lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia). Palkkatuki ei saa vääristää kilpailua eikä aiheuttaa muiden työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista. Työsuhde ei saa alkaa ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. Palkkatuen myöntämisen edellytyksenä on myös, että työnantaja

  • sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan 
  • on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa
  • noudattaa työsopimuslain takaisinottovelvollisuutta koskevia säännöksiä

Mistä palkkatukea voi hakea?

Palkkatukea haetaan työ- ja elinkeinotoimistolta (TE-toimisto) Palkkatuki-verkkopalvelun kautta tai verkosta tulostettavalla lomakkeella. Tuen hakeminen sähköisesti nopeuttaa hakemuksen käsittelyä. Hakemuksen käsittelyaika on pääsääntöisesti noin kaksi viikkoa.

Lisätietoja: Kirsi Hyttinen

Muualla verkossa