Kasvua kansainvälisistä osaajista

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kansainvälisistä osaajista kasvua -agendan edistämään maahanmuutto-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikan nivoutumista toisiinsa sekä kansainvälisten osaajien hyödyntämistä yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukena.

Kansainvälisellä osaajalla tarkoitetaan agendassa maahanmuuttajaa tai suomalaista paluumuuttajaa, jolla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta ja asiantuntemusta sekä verkostoja, jotka voivat tuoda lisäarvoa elinkeinoelämälle. Olennaista ei ole se, mistä syystä henkilö on saapunut Suomeen tai mikä hänen asemansa on työmarkkinoilla, vaan se, mitä lisäarvoa henkilö voi tuoda yritykselle.

Agendan tavoitteet

  • Suomi houkuttelee kansainvälisiä osaajia ja hyödyntää heidän verkostojaan investointien hankkimisessa.
  • Yritykset hyödyntävät kansainvälisten osaajien verkostoja ja asiantuntemusta kasvussa ja kansainvälistymisessä.
  • Elinkeinoelämän ekosysteemit ja innovaatioalustat sekä työmarkkinat ovat kansainvälisille osaajille avoimia ja yrittäjyyteen kannustavia.

Kansainvälinen osaaminen yritysten käyttöön

Maahanmuutto kasvaa Suomessa voimakkaasti. Suurimmat syyt muuttaa Suomeen ovat työ, perhe ja opiskelu. Muuttoliikkeen mukanaan tuoma kansainvälinen osaaminen voi luoda uusia työpaikkoja, yrittäjyyttä ja innovaatioita sekä edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tarvitaan kuitenkin toimenpiteitä, joilla kansainvälinen osaaminen saadaan kanavoitua arvonlisäksi elinkeinoelämälle.

Agendan toimenpiteillä edistetään kansainvälisten osaajien osallisuutta ja kiinnittymistä ammatillisiin verkostoihin, innovaatioyhteisöihin ja startup-toimintaan sekä heidän kytkemistään olemassa oleviin kasvua ja kansainvälistymistä tukeviin prosesseihin ja palveluihin. Samalla yritysten kykyä tunnistaa kansainvälisten osaajien osaamisen ja verkostojen lisäarvo pyritään vahvistamaan. Tarkoituksena on, että yritykset löytävät kansainväliset osaajat yrityspalveluiden avulla.

Kansainvälistä osaamista voidaan yrityksissä hyödyntää erityisesti myynnissä ja markkinoinnissa, tuotekehityksessä, kohdemarkkinaselvityksissä, asiakassuhteiden syventämisessä ja partneriverkostojen rakentamisessa. Kansainvälisellä osaamisella voidaan lisäksi kehittää uutta liiketoimintaa, vahvistaa yritysten kilpailukykyä sekä koti- että kansainvälisillä markkinoilla, täydentää kotimarkkinoiden osaamiskapeikkoja, houkutella Suomeen investointeja ja luoda uusia työpaikkoja.

Talent Boost -ohjelma

Kasvua kansainvälisistä osaajista -agenda päätettiin hallituksen puoliväliriihessä huhtikuussa 2017 laajentaa koko valtioneuvoston yhteiseksi, poikkihallinnolliseksi Talent Boost -toimenpideohjelmaksi.

Ohjelman avulla kanavoidaan kansainväliset osaajat tehokkaasti yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi samalla kun houkutellaan kansainvälisiä osaajia Suomeen sekä hyödynnetään heidän osaamistaan ja verkostojaan investointien houkuttelussa.

Hankehaku: Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankehaku käynnistyy 14.6.2017.
Lue lisää Rakennerahastot-sivustolta.

Julkaisu: Innovaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka. Kansainvälinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatiopolitiikka

 

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Laura Lindeman, laura.lindeman(at)tem.fi