Yritysten kansainvälistymisen edistämisellä vauhtia talouskasvuun

Yritysten kansainvälistymisen edistämisen tavoitteena on kestävän talouskasvun vahvistaminen uusien työpaikkojen luomiseksi sekä yritysten liikevaihdon ja viennin kasvattamiseksi.

Yritysten tavoitellessa kasvua, toiminnan laajentaminen Suomen rajojen ulkopuolelle on välttämätöntä hyvin varhaisessa vaiheessa. Kansainvälistymällä haetaan uusia asiakkaita ja markkinoita, kilpailukykyisiä teknologioita ja liiketoimintamalleja, tavaran ja palvelujen toimittajia sekä pääomia ja sijoituksia.

Osana elinkeinopolitiikkaa työ- ja elinkeinoministeriö tukee yritysten kansainvälistymiskehitystä. Toiminnassa painotetaan erityisesti pk-yritysten kansainvälistymistä Team Finland -palveluin. TEM:in sekä mm. Finpron, Tekesin ja Finnveran palvelut kattavat yritysten kansainvälistymisen ja viennin tukipalvelut, ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämisen. Team Finland -palvelut sisältävät neuvontaa, verkostoitumista, koulutusta sekä kehittämis- ja rahoituspalveluja.

Lisätietoja: Eeva VahteraAntti ValleMarko Laiho