Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Energiansäästön EPC-markkinat kasvavat Pohjoismaissa

Työ- ja elinkeinoministeriö 15.2.2016 14.00
Uutinen

Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi hiljattain selvityksen energiansäästöpalveluiden hyödyntämisestä julkisella sektorilla pohjoismaissa. Niin kutsutulla EPC-mallilla (Energy Performance Contracting, EPC) toteutettavat energiatehokkuustoimet tuovat asiakkaille monia etuja

Mallissa palvelua tarjoava yritys toteuttaa asiakkaan puolesta energiatehokkuustoimia ja ottaa niistä toiminnallisen vastuun. Säästöjen toteutumista seurataan, ja asiakas voi rahoittaa toimet kokonaan tai sovituin osin niistä saatavilla säästöillä. Suomessa mallia kutsutaan usein ESCO:ksi (Energy Service Company).

Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisemassa raportissa verrataan EPC- markkinoiden kokoa ja toimintaympäristöä pohjoismaissa. Selvityksen mukaan Tanskan ja Norjan markkinat ovat suuret, ja toimintaympäristön säilyessä muuttumattomina on kasvua edelleen odotettavissa. Suomessa ja Ruotsissa markkinat ovat pienemmät, mutta viime aikoina alalla on näkynyt myönteisiä merkkejä. 

Raportti antaa useita suosituksia alan markkinoiden kehittämiseksi. Näitä ovat mm. tiedotus- ja koulutuskampanjat, puolueettomien fasilitaattoreiden määrän lisääminen sekä hankkeiden rahallinen tukeminen. Hankkeen myötä saatu tieto eri maiden tilanteesta ja suositukset toimintaympäristön kehittämiseksi tarjoavat hyvän pohjan markkinoiden kehittämiselle jatkossakin.

Raportti on osa yhteistyötä, jota Pohjoismainen ministerineuvosto tekee energiatehokkuuden edistämiseksi. Viime vuonna selvitettiin myös esimerkiksi viranomaisyhteistyön tarvetta liittyen rakennusten energiankäyttöön sekä jatkettiin useampivuotista ohjelmaa tuotteiden energiatehokkuuden markkinavalvonnasta.

Pohjoismaista energiatehokkuusyhteistyötä jatketaan vuonna 2016 Suomen toimiessa puheenjohtajana. Tarkoituksena on sekä jalostaa aiempia tuloksia että esittää uusia avauksia. Lisätietoja Pohjoismaiden ministerineuvostosta ja sen energiatehokkuusyhteistyöstä löytyy osoitteesta http://www.norden.org.

Pohjoismaisen ministerineuvoston selvitys EPC-markkinoista Pohjoismaissa löytyy osoitteesta: http://newspublicator.com/e10/parker/pm/7a63894b30f28237/mc5435485/view/
 

Lisätiedot:
ylitarkastaja Mikko Paloneva, TEM, p. 029 504 7882

Sivun alkuun