Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar främjandet av forskarkarriärer

Arbets- och näringsministeriet
2.2.2021 10.05
Pressmeddelande

EU:s konkurrenskraftsministrar diskuterar forsknings- och innovationspolitiken vid ett informellt videomöte 3.2.2021. Huvudtemat är hur EU kan främja attraktiva forskarkarriärer i Europa inom den offentliga och privata sektorn som en del av det europeiska forskningsområdet. Näringsminister Mika Lintilä representerar Finland vid mötet.

– Forskning och innovation samt forskare och deras karriärmöjligheter är viktiga faktorer för att stärka Europas konkurrenskraft. Nya investeringar bör riktas särskilt till att påskynda en grön och digital omställning. För detta behövs experter och samarbete som representerar olika branscher och sektorer, säger minister Lintilä.

Främjandet av forskarkarriärer ingår i målen för det europeiska forskningsområdet. Europeiska kommissionen publicerade i september 2020 ett meddelande om en reform av det europeiska forskningsområdet (ERA). Målet är att förbättra den europeiska forsknings- och innovationsmiljön, främja EU:s övergång till klimatneutralitet och dess ledande ställning inom den digitala utvecklingen samt stödja social och ekonomisk återhämtning i Europa efter coronakrisen.

I december 2020 antog Europeiska unionens råd slutsatser om framtiden för det europeiska forskningsområdet som svar på kommissionens meddelande. Det inofficiella mötet ordnas på initiativ av EU:s ordförandeland Portugal och inga beslut fattas vid videomötet.

Ytterligare information:

Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7171
Timo Haapalehto, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7218
Petteri Kauppinen, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 029 533 0147
Saara Vihko, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, tfn +358 295 330 005
Taru Löyttymäki, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7177

 
Sivun alkuun