Hyppää sisältöön

Arbetsgrupp på trepartsbasis utredde behov av att ändra bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2019 9.12 | Publicerad på svenska 14.8.2019 kl. 9.27
Pressmeddelande

En arbetsgrupp som letts av arbets- och näringsministeriet har bedömt hur tidsenliga bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal är. Remissyttranden kan nu lämnas om promemorian. Remisstiden går ut den 26 september 2019.

Arbetsgruppen har utrett utmaningar och rättspraxis i samband med konkurrensförbudsavtal och förbud mot konkurrerande verksamhet samt i hur stor utsträckning konkurrensförbudsavtal används.

Arbetsgruppen har haft omfattande samråd med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, advokater och företag om hur bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal och förbud mot konkurrerande verksamhet fungerar i praktiken. Dessutom har tillsynsmyndigheternas tillsynspraxis utretts.

I syfte att begränsa den utökade användningen av konkurrensförbud har arbetsgruppen kartlagt olika alternativ för hur lagstiftningen kan ändras. Även konsekvenserna av de viktigaste alternativen har bedömts i promemorian.

Arbetsgruppens promemoria är på traditionellt sätt på remiss fram till den 26 september 2019. Arbetet fortsätter utifrån regeringsprogrammet.

Ytterligare information:
Seija Jalkanen, äldre regeringssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 8952

 
Sivun alkuun