Hyppää sisältöön
Media

Yli 220 miljoonaa euroa suomalaisille pk-yrityksille

arbets- och näringsministeriet
Julkaisuajankohta 24.1.2017 11.45 | Julkaistu suomeksi 24.1.2017 klo 11.56
Tiedote

Euroopan investointipankkiryhmään (EIP) kuuluva Euroopan investointirahasto (EIR) allekirjoitti ensimmäiset pk-yritysaloitteen takaustoimet Suomessa Ålandsbankenin, Osuuspankin ja Oma Säästöpankin kanssa.

Nämä sopimukset helpottavat yli 800 suomalaisen pk-yrityksen, mukaan lukien mikroyritysten sekä startup-yritysten, rahoituksen saamista varmistamalla, että pk-yritysaloitteeseen sitoutuneet pankit tarjoavat rahoitusta paremmilla ehdoilla, esimerkiksi pienemmillä koroilla, pidemmillä erääntymisajoilla tai pienemmillä vakuusvaatimuksilla.

Nämä kolme takaustoimea luovat Suomessa pk-yrityksille yhteensä 220 miljoonaa euroa rahoitusta, joka kattaa yli puolet aloitteen 400 miljoonan euron tavoitteesta. Toimet allekirjoitettiin vain neljä kuukautta sen jälkeen, kun aloite käynnistettiin Suomessa.

EIP:n varapääjohtaja Jan Vapaavuori kommentoi toimia seuraavasti: EIP-ryhmä on täysin sitoutunut pk-yritysaloitteeseen, ja voimme tyytyväisinä ilmoittaa Suomen valtionviranomaisten kanssa, että ensimmäiset kaupalliset pankit alkavat nyt tarjota rahoitusta pk-yrityksille Suomessa. Nämä pankit ovat keskeisessä asemassa tukemassa yrittäjiä, jotka haluavat kasvattaa ja kehittää toimintaansa. Olemme varmoja, että nämä sopimukset tuovat kestäviä hyötyjä suomalaisille yrityksille.”

EIR:n ylijohtaja Pier Luigi Gilibert sanoi: Olen iloinen, että kolme ensimmäistä pk-yritysaloitteen takaussopimusta allekirjoitettiin Suomessa näin nopeasti. Nämä toimet keräävät tulevina vuosina yli 220 miljoonaa euroa pk-yritysrahoitusta. Euroopan rakenne- ja investointirahastojen sekä kansalliseen talousarvion, EU:n Horisontti 2020 -ohjelman sekä EIP-ryhmän resurssien ansiosta EIR voi tarjota riskinjakoa ja vakavaraisuusvaatimusten kevennystä rahoituksen välittäjille, mikä parantaa suomalaisten pk-yritysten lainausehtoja.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoi: "Pk-yrityksille tarkoitettu pk-yritysaloitteen takausväline monipuolistaa Suomen rakennerahasto-ohjelman tarjoamaa rahoitusta. Käyttämällä välineitä, joissa on suuri vipuvaikutus verrattuna perinteisiin suoriin avustuksiin, EU:n aluepolitiikan vaikutusala kasvaa. Tällaisen pk-yritysten rahoituksen tärkeä ominaisuus on vähäinen hallinnollinen byrokratia, erityisesti rahoituksen kohteissa eli pk-yrityksissä.

Aluepolitiikasta vastaava Euroopan komission jäsen Corina Crețu sanoi: ”Hienoa nähdä, että ohjelma tuottaa tulosta näin pian! Pk-yritykset ovat Suomessa kasvun ja työpaikkojen luonnin ajureita, ja pk-yritysaloite antaa niille paremman mahdollisuuden saada tarvittava rahoitus. Useampien jäsenvaltioiden tulisi liittyä pk-yritysaloitteeseen ja alkaa käyttää koheesiopolitiikan varoja uusilla ja luovilla tavoilla.”

Pk-yritysaloite on yhteisohjelma, joka yhdistää Euroopan komission, EIP-ryhmän sekä Suomen tasavallan antaman tuen tarkoituksenaan edistää pk-yritysten rahoitusta tarjoamalla taloudellisten tahojen tuottamille pk-yritysten lainakannoille osittaista riskiturvaa. Koheesiopolitiikan varojen (EAKR-resurssit) sekä Suomen tasavallan kansallisen talousarvion lisäksi pk-yritysaloitetta rahoitetaan Horisontti 2020 -ohjelman resursseilla sekä EIP-ryhmän resursseilla. Suomen pk-yritysaloiteohjelmaan on sijoitettu 40 miljoonaa euroa, josta 20 miljoonaa tulee EAKR:ltä.

EIR

Euroopan investointirahasto (EIR) kuuluu EIP-ryhmään. Sen keskeisenä tehtävänä on tukea Euroopan mikro- ja pk-yrityksiä auttamalla niitä saamaan rahoitusta. EIR suunnittelee ja kehittää riski- ja kasvupääomaa, takauksia ja mikrorahoitusvälineitä, jotka on suunnattu erityisesti kyseiselle markkinasegmentille. Tässä tehtävässä EIR edistää EU:n tavoitteita, jotka koskevat innovointia, tutkimusta ja kehitystä, yrittäjyyttä, kasvua ja työllisyyttä.

EIP

EIP on pitkäaikaisluottojen antamiseen erikoistunut EU:n laitos, joka on EU:n jäsenvaltioiden omistama. Se tarjoaa pitkäaikaisluottoja järkeviin investointeihin, joilla edistetään kasvua, työllisyyttä, alueellista lähentymistä ja ilmastotoimia Euroopassa ja muualla.

Kasvun ja työpaikkojen maksimointia varten EIP:llä on neljä prioriteettialuetta: innovaatiot ja osaaminen, pk-yritykset, ilmastotoimet ja strategiset infrastruktuurihankkeet kaikkialla EU:ssa.

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriö:
Jussi Yli-Lahti
Puh. 050 396 1072, sähköposti  [email protected]

Jyrki Orpana
Puh. 050 409 4457, sähköposti [email protected]
Seuraa meitä Twitterissä @Tem_uutiset

EIR: David Yormesor
Puh. +352 42 66 88 346, sähköposti [email protected]

EIP: Alicja Chylta
[email protected], Puh. +352 4379 88233 lehdistöpalvelu: +352 4379 21000 –
Seuraa meitä Twitterissä @EIBtheEUBank

 
Sivun alkuun