Hyppää sisältöön

Pohjoisen Suomen ja Ruotsin väliselle siirtojohdolle 127 miljoonaa euroa EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.1.2022 10.53
Tiedote
Elinkeinoministeri Mika Lintilä luvassa hymyilevänä (rintakuva)
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

EU:n Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) energiaohjelman komitea päätti 26.1.2022 myöntää Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välille suunnitellun sähkönsiirron rajajohdon toteuttamiseen 127 miljoonaa euroa Suomelle ja Ruotsille jakautuen. Tuki on 50 prosenttia hankkeen kustannuksista.

”Tämä on hieno päätös Euroopan unionilta. Tuettava hanke tuo tarvittavaa lisäkapasiteettia Suomen ja Ruotsin välille laskien sähkön hintaa Suomessa ja parantaen toimintavarmuutta. Se myös edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista mahdollistaen maa- ja merituulivoiman liittämistä verkkoon”, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä

Tuettu Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välinen kolmas 400 kV vaihtosähköyhteys (Aurora Line) on valmistumassa vuonna 2025. Suunnitelmien mukaan uusi rajajohto liittyisi Suomessa olemassa olevaan verkkoon Keminmaalla. Hankkeelle on jo aiemmin myönnetty 4,3 miljoonaa euroa Verkkojen Eurooppa -ohjelman tukea sen suunnitteluvaiheeseen.

Tällä rahoituskierroksella CEF energia -välineestä rahoitetaan vain viittä hanketta, joille tukea myönnetään yhtyeensä yli miljardia euroa. Yksi hyväksytyistä on Itämeren alueen hanke, jossa Baltian sähköverkko desynkronoitaisiin Venäjän järjestelmästä. Sitä tuetaan 177 miljoonalla eurolla. Tukea hakeneita hankkeita oli 12.

Uusi Verkkojen Eurooppa -asetus eli CEF 2 -asetus hyväksyttiin Euroopan parlamentin täysitunnossa 7.7.2021, ja se tarjoaa rahoitustukea liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkojen kehittämiseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelman budjetti on 33,7 miljardia euroa, josta energiahankkeisiin on varattu 5,8 miljardia. 

Energiaverkoille myönnettävä rahoitus auttaa integroimaan energian sisämarkkinoita edelleen, vähentämään EU:n energiariippuvuutta ja parantamaan energian toimitusvarmuutta. Ohjelmasta rahoitettavien energiahankkeiden tulee olla luonteeltaan valtion rajat ylittäviä. Lisäksi ohjelma tukee rajat ylittäviä uusiutuvan energian hankkeita. Ensimmäinen CEF-haku avattiin syyskuussa 2021.

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Maria Kekki, TEM, p. 050 453 5223
elinkeinoministerin erityisavustaja Markku Rajala, p. 029 504 7122

 
Sivun alkuun