Hyppää sisältöön

Suomi esittelee puhtaan energian ratkaisuja alan johtavassa tapaamisessa Vancouverissa

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 27.5.2019 19.49
Tiedote

Suomi osallistuu kahteen merkittävään energia-alan ministerikokoukseen 27.-29.5.2019 Kanadan Vancouverissa. Kymmenes Clean Energy Ministerial (CEM10) ja neljännen kerran järjestettävä Mission Innovation (MI-4) kokoavat yhteen G20-maiden, Pohjoismaiden ja Euroopan komission edustajat keskustelemaan miten nopeuttaa siirtymistä puhtaan energian ratkaisuihin.

Osana kokousten ohjelmaa Suomi tuo aktiivisesti esiin kehittämiään innovaatioita puhtaan energian alalla. Suomi järjestää 28.5. joustavaa ja puhdasta energiajärjestelmää käsittelevän tilaisuuden, jossa on esillä laaja kirjo Suomessa tutkimuslaitoksissa ja yrityksissä käynnissä olevia energia-alan kehittämishankkeita.

Suomi on myös järjestämässä 27.5. tapahtumaa, jossa esitellään eri energiamuotojen sektorikytkentää älyverkkojen avulla sekä sähköautojen kehittämiseen ja markkinaesteiden poistamiseen liittyviä hankkeita ja osaamista.

- Sektorikytkentä tarkoittaa järjestelmää, jossa sähkö-, lämmitys-, jäähdytys- ja liikennejärjestelmät on integroitu laajaksi ja älykkääksi energiajärjestelmäksi. Näin energiankäyttö voidaan optimoida yhteiskunnan tasolla. Esimerkiksi, kun meillä on paljon halpaa tuulivoimaa, voimme ladata lämmitysvarastoa tällä sähköllä ja käyttää näin varastoitua lämpöä myöhemmin lämmityskysyntähuippujen tasaamiseksi. Akkujen ja rakennuksen automaation lisääminen tähän yhtälöön laajentaa mahdollisuuksia entisestään, totesi tilaisuuden avannut ylijohtaja Riku Huttunen työ- ja elinkeinoministeriöstä, joka toimii myös Suomen delegaation vetäjänä.

- Yhdistämällä älykkäitä, digitalisoituja rakennuksia sähköverkkoon voimme luoda virtuaalisia voimaloita tasapainottamaan säästä riippuvaisen tuotannon muuttuvaa tuotantoa ja luoda myös uusia tulolähteitä itse rakennusten omistajille.

- Vähähiilinen talous edellyttää muun muassa sähköajoneuvojen määrän merkittävää lisäämistä. Hyvällä suunnittelulla meillä on mahdollisuus integroida niiden latausjärjestelmät älykkäällä tavalla muihin energiajärjestelmiin, jossa järjestelmä käyttää sähköajoneuvojen akkuja joustavana elementtinä tasapainottamassa sähkön kysyntää ja tarjontaa, Huttunen visioi.

CEM- ja MI-kokoukset merkittävä foorumi edistettäessä puhtaan energian ratkaisuja

CEM10 ja MI-4 -kokoukset tarjoavat hallituksille, johtaville cleantech-organisaatioille, innovaattoreille ja rahoittajille mahdollisuuden vuoropuheluun ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen, joilla kiihdytetään siirtymistä vähähiiliseen tulevaisuuteen. Julkisen ja yksityisen sektorin sitoutuminen rakentaa teollisuuden, hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä ja auttaa skaalaamaan puhtaan energian ratkaisuja toteutettavaksi eri puolella maailmaa.

Puhtaan energian ministerikokous on maailmanlaajuinen foorumi, jossa jo vuodesta 2010 lähtien 25 suurta taloutta ja Pohjoismaat toimivat yhdessä kiihdyttääkseen siirtymistä globaaliin puhtaan energian talouteen jakamalla parhaita ratkaisuja ja yhteisiä toimintatapoja. CEM-maat tuottavat 75 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta myös 90 % maailmanlaajuisista puhtaan energian investoinneista.

CEM järjestetään vuosittain määrittämään puhtaan energian edistämisen painopisteet, esittämään innovatiivisia toimintalinjoja ja toteuttamaan konkreettisia toimenpiteitä puhtaiden ratkaisujen käyttöönoton nopeuttamiseksi. Tavoitteidensa saavuttamiseksi CEM tekee yhteistyötä yksityisen sektorin kumppaneiden, kansainvälisten järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Mission Innovation (MI) on 23 maan ja Euroopan komission (EU:n puolesta) maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on nopeuttaa puhtaan energian innovointia ilmastonmuutoksen torjumiseksi, energian saatavuuden parantamiseksi ja puhtaan energian saatavuuden parantamiseksi.

Vancouverin kokoukseen osallistuu yli tuhat energia-alan päättäjää ja asiantuntijaa ympäri maailmaa. Viime keväänä Pohjoismaat isännöivät kokouksia yhdessä Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Euroopan komission kanssa Malmössä ja Kööpenhaminassa.

Suomen delegaatioon kuuluu edustajia työ- ja elinkeinoministeriöstä, Business Finlandista, VTT:ltä, Aalto-yliopistosta ja Suomen Kanadan suurlähetystöstä. Yrityksistä mukana delegaatiossa ovat eri teknologiahankkeita esittelevät Empower IM, Flexens ja Solar Foods.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. +358 50 4316518    
neuvotteleva virkamies Pentti Puhakka, TEM, puh. +358 50 511 7414
erityisasiantuntija Juho Korteniemi, TEM, puh. +358 50 567 0715

 
Sivun alkuun