Hyppää sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilujen tilastokatsaus kesäkuun 2021 lopulta

9.8.2021 9.12

Työllisyyden kuntakokeiluissa oli kesäkuun lopussa yhteensä 238 716 työnhakijaa, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Huomioitava, että asiakasohjaus kuntakokeiluihin on jatkuvaa. Työnhakijoista 163 479 eli 64 prosenttia oli työttömiä tai lomautettuja. Työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli edeltävään kuuhun nähden kasvanut kokeiluissa noin 6 prosenttia. Kasvu on ensi sijassa johtunut työttömien määrän lisääntymisestä, sillä lomautettujen määrä on jatkanut pienentymistä. Kokeiluihin osallistuneissa kunnissa työttömien osuus työvoimasta oli yhteensä 12,7 prosenttia, mikä on 0,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maan keskiarvo (12,0 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta. 

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaat

Kesäkuun lopussa kuntakokeiluista palvelua sai kaikkiaan 238 716 työnhakijaa, mikä oli noin 37 prosenttia kaikista maan työnhakijoista. kokeilukunnista palvelua saavista työnhakijoista työttömiä ja lomautettuja oli 163 479 eli 64 prosenttia. Tämä on 51 prosenttia koko maan työttömistä. Kuntakokeilujen vastuulla olevien työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 8 959 henkilöllä (6 %). Kuntakokeiluissa olevista työttömistä työnhakijoista oli kesäkuussa kokoaikaisesti lomautettuja 10 249, mikä on 2 222 (-18 %) lomautettua vähemmän kuin kuukautta aikaisemmin. Työllistymistä edistävissä palveluissa oli 14 943, koulutuksessa 27 810 ja työssä olevia 29 099, joista 18 335 oli töissä yleisillä työmarkkinoilla ja 10 764 työ- ja elinkeinohallinnon ja kuntakokeilun järjestämillä palveluilla työllistettynä. Työssä olevien määrä oli kasvanut edeltävään kuukauteen nähden 14 prosentilla. Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 356. 

Kokeilualuekohtaiset tiedot työnhakijoista

Kesäkuun lopussa asiakasmääriltään suurin kokeilu sisältäen kaikki työnhakijat oli Helsingin kokeilu (48 412 työnhakijaa), toiseksi suurin Pirkanmaan kokeilu (29 682) ja kolmanneksi suurin Vantaa-Keravan kokeilu (22 431). Työttömiä työnhakijoita oli eniten Helsingin kokeilussa (36 003 työtöntä), Pirkanmaan kokeilussa (18 381) ja Vantaa-Keravan kokeilussa (15 920). Edeltävään kuuhun nähden työttömien määrä oli vähentynyt ainoastaan Raasepori-Hanko kokeilualueella (-1 %). Työttömien määrä kasvoi eniten Joensuun seudun kuntakokeilussa (11 %). Työttömien ja lomautettujen osuus kaikista kokeilualueen työnhakijoista oli kesäkuun lopussa suurin Porvoon seudun kuntakokeilussa (74,44 %) ja toiseksi suurin Helsingin kokeilussa (74,37 %). Keskimäärin kaikissa kokeiluissa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 68,4 prosenttia. Koko maassa työttömien osuus kaikista työnhakijoista oli 49,2 prosenttia.  

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden ikäryhmät, sukupuoli ja kieliryhmät

Kesäkuun lopussa työttöminä oli 91 884 miestä ja 71 595 naista, jotka saivat palvelua kokeilukunnista. Työttömien miesten määrä oli kasvanut 2 984 hengellä ja naisten 5 975 hengellä. 

Kesäkuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaina oli 86 723 alle 30-vuotiasta työnhakijaa. Tämä oli 36,3 prosenttia kaikista kokeilujen piirissä olevista työnhakijoista. Alle 30-vuotiaiden asiakkaiden osuus oli suurin Oulun seudun kokeilussa (46,9 %), Jyväskylän seudun kokeilussa (45,4 %) ja Rovaniemen seudun kuntakokeilussa (54,1 %).  Alle 30-vuotiaista työnhakijoista työttömiä oli 53 270. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 6 447 hengellä (13,8%). 

Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli kesäkuun lopussa kokeiluissa 52 116 eli 22 prosenttia kaikista kokeiluasiakkaista. Yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden osuus oli korkein Raasepori-Hangon kokeilussa (32,3 %) ja Jämsä-Keuruu-Saarijärven kokeilussa (31,1 %). Yli 50-vuotiaista kokeiluasiakkaista työttömiä oli 38 095. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 350 hengellä (3,25 %).

Vieraskielisiä työnhakijoita oli kokeiluissa kesäkuun lopussa 68 153. Tämä on noin 29 prosenttia kokeilujen kaikista työnhakija-asiakkaista. Vieraskielisten osuus kokeilun työnhakijoista oli suurin Espoon kokeilussa (52 %), Vantaa-Keravan kokeilussa (50 %) ja Helsingin kokeilussa (42 %). Vieraskielisistä työttömiä oli 41 303. Heidän lukumääränsä oli kasvanut edeltävään kuuhun nähden 3 119 hengellä (8,2 %).

Kuntakokeilujen työnhakija-asiakkaiden koulutusalat ja ammattiryhmät

Kesäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen piirissä työnhakijoiden yleisin koulutusaste oli jokin toisen asteen tutkinto (49 %). Toiseksi yleisin oli perusasteen tutkinto (24 %). Yleisimmät yksittäiset tutkintonimikkeet olivat peruskoulu, ylioppilastutkinto ja majoitus- ja ravitsemusalan peruskoulutus. 

Kesäkuun lopussa kuntakokeilujen asiakkaiden yleisin ammattiryhmä olivat ammatteihin luokittelemattomat työnhakijat (65 818), palvelu- ja myyntityöntekijät (46 282) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (33 489). Yksittäisistä ammattinimikkeistä yleisimmät olivat ilman ammattia olevat tai ammatti ei tiedossa (59 531), myyjät ja kauppiaat (11 640), rakennustyöntekijät (7 663), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (7 470), ja Lähihoitajat/terveydenhuollon kotityöntekijät (6 924). Työttömien yleisimmät ammattiryhmät olivat ei ammattia (40 586), myyjät ja kauppiaat (7 710) ja rakennustyöntekijät (5 451). 

Rakenne- ja pitkäaikaistyöttömät kuntakokeiluissa

Kesäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaina oli 106 649 rakennetyöttömän kriteerit täyttävää työnhakijaa. Näistä 64 081 oli yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli kasvanut edeltävältä kuulta 1 411 henkilöllä. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista kokeilujen työttömistä työnhakijoista oli 40,3 prosenttia. 

Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä oli korkeinta Raasepori-Hangon kokeilussa (51,6 %), Porvoon kokeilussa (50,2 %) ja Helsingin kokeilussa (48,8 %). Volyymeiltaan eniten pitkäaikaistyöttömiä oli Helsingin kuntakokeilussa (16 724). 

Työvoimapalveluiden käyttö kokeiluissa

Kesäkuun lopussa työllisyyden kuntakokeiluissa aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli 59 949 henkilöä. Palveluissa olevien määrä oli laskenut edeltävältä kuulta 1903 asiakkaalla. Kuntakokeiluasiakkaiden osalta aktivointiaste oli Kesäkuun lopussa 28 prosenttia.

Kuntakokeilujen yleisimmät käytetyt palvelut olivat omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella (16 124), työvoimakoulutus (10 551) sekä kuntouttava työtoiminta (11 337). Omaehtoisen opiskelun käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (3 747), Pirkanmaan (1 970) ja Espoon (1 796) kuntakokeiluissa. Työvoimakoulutuksen käyttäjämäärät olivat suurimmat Helsingin (2 085), Vantaa-Keravan (1 151) ja Pirkanmaan (1 105) kokeiluissa. Kuntouttavan työtoiminnan käyttäjämäärät olivat suurimmat Pirkanmaan (3 589), Jyväskylän seudun (655) ja Helsingin (603) kokeiluissa. Kuntouttava työtoiminta muodosti merkittävimmän osuuden kaikista palveluista Raahen seudun kokeilussa (51 %) ja Raasepori-Hangon kokeilussa (46 %).

TEM
Sivun alkuun