Seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa RRF-energiainvestointitukea

28.11.2023 10.36
TEM
kestävä kasvu -logo
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 27.11.2023 seitsemälle hankkeelle yhteensä 17,5 miljoonaa euroa investointitukea energiainfrastruktuurihankkeisiin sekä teollisuuden prosessien sähköistämisen tai vähähiilistämiseen.

Arviomuistio EU:n fossiilisten polttoaineiden jakelun päästökaupasta lausunnolle

24.11.2023 14.35
TEM
Mies tankkamassa bensapumpulla
Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnolle EU:n päästökauppadirektiivin toimeenpanoa tarkastelevan arviomuistion. Siinä kuvataan uuden fossiilisten polttoaineiden jakelua koskevan päästökaupan vaatimuksia, arvioidaan vaikutuksia ja esitellään direktiivin mahdollistamat kansalliset toteuttamisvaihtoehdot.

Kaivosalan toimialaraportti: Kriittiset raaka-aineet entistä tärkeämpiä EU:lle

24.11.2023 9.19
TEM
Suomessa louhittiin yhdeksästä metallimalmikaivoksesta malmia ja sivukiveä yhteensä 86,6 miljoonaa tonnia vuonna 2022. Tästä malmien osuus oli 33,2 milj. tonnia. Malminlouhinnan määrä kasvoi hieman edellisvuodesta. Teollisuusmineraalia louhittiin yhteensä 16,3 miljoonaa tonnia. EU:ssa valmistellaan kriittisten raaka-aineiden asetusta, jonka tavoitteena on nostaa omavaraisuutta, teollisuuden jalostusastetta sekä lisätä kierrätystä.

Lakimuutoksella lisäaikaa sähköhyvityksen korjaushakemuksien käsittelyyn Energiavirastossa ja sähköyhtiöille korvausten hakuun Valtiokonttorilta

23.11.2023 14.34
TEM
Luminen sähkölinja talvella pakkasessa
Valtioneuvosto lähetti 23.11.2023 eduskunnalle esityksen viime keväänä voimaan tulleen takautuvasti maksettavasta väliaikaisesta sähköhyvityksestä annetun lain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Kansalliselle Lääkekehityskeskukselle 20 miljoonan euron pääomitus

23.11.2023 13.55
TEM
laboratorio
Laboratorio
Hallitus valtuutti 23.11.2023 työ- ja elinkeinoministeriötä pääomittamaan Kansallinen Lääkekehityskeskus Oy:tä 20 miljoonalla eurolla. Yhtiön tehtävänä on arvioida lääkekehitysaihioita ja auttaa kehittämään niistä kaupallisesti potentiaalisia tuotteita ja pääomasijoituskelpoisia yrityksiä.

Tutustu myös

Hallituksen työmarkkinauudistukset

Hallituksen työmarkkinauudistukset

Hallitus kehittää Suomen työmarkkinoita joustavampaan suuntaan. Tarkoitus on tukea työllisyyttä, talouskasvua, kilpailukykyä ja tuottavuuden kehitystä. Uudistukset valmistellaan kolmikantaisesti hyödyntäen elinkeinoelämän ja palkansaajien järjestöjen osaamista.

Hallituksen työmarkkina­uudistukset

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen. Työmarkkinoilla on kuitenkin pula osaavasta työvoimasta. Kotimaisten työttömien työnhakijoiden työllistämisen lisäksi tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa.

Hallituksen työperäisen maahanmuuton toimet

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelut 2024 -uudistus

TE-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-palvelut 2024 -uudistuksen verkkosivut

 

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit

Arto Satonen
Arto Satonen
Työministeri
Wille Rydman
Wille Rydman
Elinkeinoministeri
Kai Mykkänen
Kai Mykkänen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Mari Rantanen
Mari Rantanen
Sisäministeri
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kunta- ja alueministeri