Sivut, joissa tagi organisaatiot .

EU:n energiaministerit linjaavat energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian velvoitteita tiukentavia esityksiä 27.6. Luxemburgissa

23.6.2022 10.28
TEM
Neuvoston Berlaymont-kokousrakennus Brysselissä
EU:n energiaministerit tapaavat 27.6.2022 neuvoston kokouksessa Luxemburgissa. Kyseessä on merkittävä kokous, sillä tavoitteena on saavuttaa yleisnäkemys 55-valmiuspakettiin sisältyvistä energiatehokkuusdirektiivin ja uusiutuvan energian direktiivin tiukennuksista. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Suomeen perustetaan neljä eurooppalaista innovaatiohubia

22.6.2022 15.10
TEM
EU-arvioinnissa Suomesta on valittu neljä eurooppalaista digitaalista innovaatiohubia (EDIH). Ehdokkaita Suomesta oli seitsemän. Hubit ovat palvelukeskittymiä, jotka tukevat erityisesti pk-yrityksiä niiden digitaalisessa uudistumisessa.

Huoltovarmuusselonteko lausuntokierrokselle

22.6.2022 14.01
TEM
Mies katsoo lentokonetta lentokentällä
Viime vuosien nopeat muutokset toimintaympäristössä ovat nostaneet huoltovarmuuden ja varautumisen yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistelussa olevassa huoltovarmuusselonteossa määritellään keskeiset linjaukset huoltovarmuuden kehittämiselle vuoteen 2030 asti.

Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta voimaan

22.6.2022 11.20
TEM
Sähkölinja
Laki energiaintensiivisen, eli paljon energiaa käyttävän, teollisuuden sähköistämistuesta tulee voimaan heinäkuun alussa. Tuen tavoitteena on vauhdittaa teollisen tuotannon siirtymää kohti hiilineutraalimpaa toimintaa.

Työttömiä työnhakijoita toukokuussa 235 400

21.6.2022 8.03
TEM
Työttömien työnhakijoiden määrä oli toukokuun lopussa 235 400. Määrä on vähentynyt vuodessa 65 800 työnhakijalla.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski 65 800 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toukokuussa 111 700. Kaikkiaan avoinna oli 221 600 työpaikkaa, mikä on 66 800 enemmän kuin vuosi sitten.

Talent Boost -verkkosivusto kokoaa yhteen osaajien maahanmuuton edistämisen ajankohtaisia asioita

29.6.2022 10.42
OKM TEM
Suomi tarvitsee osaajien maahanmuuttoa, jotta yritysten kasvuedellytyksiä voidaan vahvistaa ja yhteiskunnan toimivuus ja hyvinvointi varmistaa. Koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa edistävän Talent Boost -toimenpideohjelman ajankohtainen tieto löytyy jatkossa uusilta verkkosivuilta. Sivuston tarkoitus on kertoa Talent Boost -verkostossa tehtävästä käytännön työstä ja palvella kaikkia verkostossa toimivia sekä muita Talent Boost -ohjelmasta kiinnostuneita.

Työvoimatiekartta-hankkeen uusi tietomalli täsmentää kuvaa kohtaanto-ongelmien syistä

22.6.2022 8.29
TEM
Kaksi keittäjää työskentelee suurkeittiössä.
Työvoimatiekartta-hankkeen tavoitteena on parantaa työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaantoa. Hankkeessa rakennettu tietomalli käyttää aiempaa monipuolisemmin dataa. Näin eri toimialojen erityispiirteet voidaan ottaa paremmin huomioon ja tilannekuva avoimien työpaikkojen laadusta, työvoimareserveistä ja ammattikohtaisista eroista tarkentuu. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit