Sivut, joissa tagi yritykset .

Hallituksen esitys
Digitaaliset TE-palvelut uudistuvat – palvelut paranevat ja työnvälitys tehostuu

25.11.2021 14.04
TEM
Uudistuksen tavoitteena on tarjota työnhakijoille ja työnantajille digitaaliset palvelut, jotka vastaavat entistä paremmin heidän tarpeisiinsa ja tekevät asioinnista sujuvampaa. Osana kokonaisuudistusta luodaan uusi palvelualusta, joka edistää töiden ja tekijöiden parempaa kohtaantoa ja tehostaa työnvälitystä.

EU:n digimarkkinasäädöksellä kohti tasapuolisempaa digitaalista toimintaympäristöä

25.11.2021 12.38
TEM
Hannele Timonen
Digitaalisilla verkkoalustoilla on nykyään tärkeä rooli arjessamme. Pienille ja keskisuurille yrityksille suuret alustayritykset, eli niin sanotut kansainväliset digijätit, tarjoavat tehokkaan mahdollisuuden tavoittaa asiakkaita, kirjoittaa johtava asiantuntija Hannele Timonen kolumnissaan.

Digijättien sääntely, internetin käyttäjien turvallisuus sekä tutkimus-, innovaatio- ja avaruusasiat kilpailukykyneuvoston agendalla

24.11.2021 11.33
TEM
EU-lippuja lipputangoissa
Ministerit keskustelevat EU:n kilpailukykyneuvoston kokouksessa Brysselissä 25.−26.11. suurimpien digiyritysten toiminnan sääntelystä ja internetin erilaisten välityspalvelujen käyttäjien turvallisuuden parantamisesta. Avaruuspuolelta keskustellaan muun muassa alan yritysten rahoituksesta ja avaruusliikenteen hallinnasta.

Ministeri Lintilä: Vähähiilisyys on Suomen teollisuuden kasvun strategia

24.11.2021 11.21
TEM
Kuvassa ministeri Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä ehdottaa, että Suomi ja Ruotsi laatisivat yhteisen teollisuuspoliittisen strategian vihreän siirtymän edistämiseksi. Keskustelu voitaisiin Lintilän mukaan avata ensi vuonna järjestettävällä huippukokouksella, johon osallistuisi maiden politiikan ja elinkeinoelämän johto.

Työttömiä työnhakijoita lokakuussa 259 000

23.11.2021 8.09
TEM
Työttömiä työnhakijoita oli lokakuussa 259 000, mikä on 53 700 vähemmän kuin vuosi sitten.
Työttömien työnhakijoiden määrä laski 53 700 henkilöllä. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lokakuussa 91 600. Kaikkiaan avoinna oli 169 700 työpaikkaa, mikä on 69 100 enemmän kuin vuosi sitten.

Suomi mukaan kansainväliseen koalitioon edistämään luopumista fossiilisten polttoaineiden vientirahoituksesta

24.11.2021 17.57
TEM
Kuvassa setelinippu euroja
Suomi liittyi kansainvälisen E3F-koalitioon (The Export Finance for Future -Coalition) sen 24.11.2021 pitämässä kokouksessa. Tämä ”Tulevaisuuden vientirahoituskoalitio” on osa ilmaston lämpenemisen vastaista strategiatyötä, jolla ohjataan rahoitusta kestäviin projekteihin ja määritetään sopivimmat toimet luopua vientirahoituksesta hankkeissa, jotka eivät ole kestävän kehityksen mukaisia.

Kuluttaja-asiain neuvottelukunta pohti ratkaisuja verkkohuijauksien estämiseen

19.11.2021 15.31
TEM
Ipad ja kädet
Työ- ja elinkeinoministeriön kuluttaja-asiain neuvottelukunta kokoontui 17.11. keskustelemaan kuluttajakäyttäytymisen malleista ja muutoksista sekä verkkohuijauksista. Tällä hetkellä kuluttajien käyttäytymiseen vaikuttavia ajankohtaisia asioita ovat muun muassa koronan aiheuttamat muutokset ihmisten arjessa ja vastuullisuuteen liittyvät kysymykset.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit