Sivut, joissa tagi eu .

Kilpailukykyneuvostossa tavoitellaan EU-jäsenmaiden yleisnäkemystä yritysvastuusta ja sirusäädöksestä

1.12.2022 8.04
TEM
EU-lippuja
EU:n kilpailukykyasioista vastaavat ministerit kokoontuvat vuoden viimeiseen kilpailukykyneuvostoon joulukuun alussa. Sisämarkkinat- ja teollisuuskokouksessa on tavoitteena saavuttaa EU-maiden yleisnäkemys yritysten huolellisuusvelvoitteesta ja EU:n sirusäädöksestä. Tutkimus- ja innovaatiokokouksessa hyväksytään päätelmät Euroopan uudesta innovaatio-ohjelmasta.

Biotalouspaneeli keskusteli strategian toimeenpanosta ja EU-vaikuttamisesta – Metsäbiotalouden tiedepaneeli valmistelussa

25.11.2022 13.55
MMM TEM
Biotalousstrategian toteutusta seuraava Biotalouspaneeli kokoontui 24.11.2022. Asialistalla olivat muun muassa ehdotus Biotalouden tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan laatimisesta sekä ehdotus EU-tason vaikuttamissuunnitelmasta, jossa biotalous nivottaisiin osaksi EU:n teollisuuspolitiikkaa ja alan arvonlisän kasvattamiseksi perustettaisiin biotalousallianssi. Paneelille kerrottiin lisäksi valmistelussa olevasta metsäbiotalouden tiedepaneelista, jonka on määrä aloittaa työnsä vuoden 2023 alusta.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kantansa sisämarkkinoiden hätäapuvälineestä

27.10.2022 14.22
TEM
EU:n liput.
Sisämarkkinoiden hätäapuvälineen tavoitteena on vahvistaa sisämarkkinoiden varautumista ja toimintaa kriisitilanteissa. Ehdotuksen sisältyy muun muassa yhteistyön ja tiedonvaihdon parantamista sekä yhteishankintoja ja varastointivelvollisuuksia. Valtioneuvosto tukee kriisinsietokyvyn ja koordinaation vahvistamista, mutta esittää myös tiettyjä varauksia.

Kaasun kriisitoimet pääaiheena energiaministerien kokouksessa 25.10. Luxemburgissa

24.10.2022 13.52
TEM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
EU:n energiaministerit kokoontuvat 25.10.2022 Luxemburgissa. Kokouksen asialistalla ovat 1) kolmas energiakriisipaketti, josta EU:n päämiehet keskustelivat 20.10 Eurooppa-neuvostossa, 2) kaasumarkkinapaketti sekä 3) rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukee alueita uudistamaan elinkeinorakennetta ja vahvistamaan työllisyyttä

20.10.2022 13.53
TEM
Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027. Euroopan unionin osarahoittama.
Valtioneuvosto hyväksyi Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (Just Transition Fund, JTF) koskevan Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ohjelmamuutoksen ja päätti sen toimittamisesta Euroopan komissiolle.

Päästökauppalainsäädännön uudistaminen käynnistyy – valmistelun ohjausryhmä ja alatyöryhmät asetettu

24.11.2022 8.59
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut ohjausryhmän ja neljä alatyöryhmää valmistelemaan päästökauppalainsäädännön uudistamista. Ryhmien toimikausi on 1.12.2022-31.1.2023. Uudella lainsäädännöllä pannaan toimeen päästökauppaa koskevien direktiivien uudistukset.

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle kantansa pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä EU:n markkinoilla

10.11.2022 14.20
TEM
Euroopan komissio ehdotti syyskuussa 2022 sääntelyä pakkotyöllä valmistettujen tuotteiden kieltämisestä. Valtioneuvosto kannattaa esityksen tavoitetta, mutta tiettyihin kohtiin tulee kiinnittää huomiota neuvotteluissa.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit