Sivut, joissa tagi mineraalit .

Kaivoslain uudistaminen: hallituksen esitys siirtyy ensi vuoden alkuun

11.11.2021 15.44
TEM
Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 11.11.2021. Hallituksen esityksestä on käyty poliittisia neuvotteluja. Pohjana on kaivoslakityöryhmässä kesällä 2021 esitetty luonnos. Hallituksen esityksen antaminen siirtyy vuoden 2022 alkupuolelle viikolle seitsemän. Lausuntokierros järjestetään tämän vuoden puolella. Lausuntoaika on kuusi viikkoa.

Kaivoslain uudistuksesta järjestetään avoin kuulemistilaisuus 29.9.

22.9.2021 9.02
TEM
Kaivoslakia uudistetaan. Lain uudistamista tukeva työryhmä on kokoontunut 13 kertaa. Nyt kolmannen kerran järjestettävän avoimen verkkokuulemisen jälkeen lakiluonnos lähtee poliittiseen ohjaukseen ja lausuntokierrokselle. Työryhmä kokoontuu vielä ainakin marras- ja joulukuussa.

Kaivoslakityöryhmä käsitteli lakiluonnoksen yritys- ja ympäristövaikutusarvioita

17.9.2021 16.23
TEM
Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 17.9.2021. Kokouksen pääaiheena oli hallituksen esitysluonnoksen yleisperustelujen vaikutuksen arvioinnit yritys- ja ympäristövaikutuksista.

Kaivoslain uudistus: uusi kuulemistilaisuus ja lakiluonnos lausuntokierrokselle

18.8.2021 16.11
TEM
Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 18.8.2021. Työryhmä hioi hallituksen lakiesityksen viimeisiä täsmennyksiä ja tarkennuksia. Huomiot koskivat ennen kaikkea varauksia, valitusoikeuksia ja kaivosluvan myöntämisen edellytyksiä.

Selvitys: kaivannaisjätteiden hyödyntämiseen löytyy tahto ja sosiaalinen tilaus

1.7.2021 11.52
TEM
Kaivosalan toimijat haluavat hyödyntää kaivannaisjätteitä nykyistä paremmin. Sosiaalinen tilaus asialle on vahva, koska alalla on kovat paineet toimia kestävästi ja vastuullisesti. Tämä ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 1.7.2021 julkaisemassa esiselvityksessä, jonka tavoitteena oli kartoittaa kaivannaisjätteiden hyödyntämisen nykytilannetta.

Ministeri Lintilä ohjastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston elinkeino-, alue- ja energiaministereiden kokoukset 16.-17.9.

31.8.2021 12.52
TEM
Kuvassa ministeri Mika Lintilä
Suomi järjestää puheenjohtajamaana Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2021 ministerikokoukset. Elinkeinoministeri Mika Lintilä johtaa puhetta Kestävän kasvun ministerineuvoston (MR-TILLVÄXT) kolmen kokoonpanon kokouksessa. Ne järjestetään 16.9. (elinkeinoministerit ja alueministerit) ja 17.9. (energiaministerit) järjestetään hybridikokouksina* Helsingissä. 

Toimialaraportti: kaivostoiminta jatkuu vakaana, raaka-aineiden hintaheilahtelut suuria

22.6.2021 15.25
TEM
Kaivoksilla on vakaa tilanne ja tehdyt investoinnit vahvistavat toiminnan jatkuvuutta. Metallinjalostajat toimivat suurelta osin tuontirikasteiden varassa. Viimeisen puolen vuoden aikana useiden raaka-aineiden hinnat ovat nousseet huomattavasti johtuen Kiinan talouden elpymisestä, ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön 22.6.2021 julkaisemassa kaivosteollisuuden toimialaraportissa.

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit