Sivut, joissa tagi mineraalit .

Kaivoslakityöryhmä kokoontui viimeisen kerran – lakiesitys eduskunnan käsittelyyn syyskaudella

10.6.2022 12.02
TEM
Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 10.6.2022 viimeisen kerran. Parhaillaan lakiesitys on lainsäädännön arviointineuvostossa. Hallitus antaa lakiesityksensä eduskunnalle syyskaudella. Työryhmän jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen lausuntonsa esitysluonnoksesta kokouksen pöytäkirjan liitteeksi 17.6. mennessä.

Selvitys: akkuklusterin osaajatarve kohdistuu tuotanto- ja prosessityöntekijöihin

5.4.2022 11.17
TEM
Akku- ja sähköistymisalan tunnettuvuutta on nostettava nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa, jotta tälle ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeälle alalle saadaan riittävästi työvoimaa. Erityisesti tarve kohdistuu tuotanto- ja prosessityöntekijöihin, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 5.4.2022 julkaisemassa raportissa ”Selvitys akkuklusterin osaamisen kysynnästä ja alan koulutuksen houkuttelevuudesta”

Kaivoslain uudistus lausuntokierrokselle: kansalaisten vaikutusmahdollisuudet, elinkeinon näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat

3.3.2022 16.10
TEM
Kaivoslaki uudistuu, jonka myötä paikalliset vaikutusmahdollisuudet, elinkeinotoiminnan näkymät ja ympäristölliset seikat vahvistuvat nykyisestään. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kaivoslakiin ehdotetuista muutoksista lausuntoja 12.4. 2022 mennessä.

Kaivoslakityöryhmä: poliittiset neuvottelut kaivoslain uudistuksesta jatkuvat

10.2.2022 15.00
TEM
Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 10.2.2022. Kokouksen pääaiheena oli hallituksen esityksen nykytilanne ja valmisteilla oleva intressivertailu.

Kaivoslain uudistaminen: hallituksen esitys siirtyy ensi vuoden alkuun

11.11.2021 15.44
TEM
Kaivoslain uudistamista tukeva työryhmä kokoontui 11.11.2021. Hallituksen esityksestä on käyty poliittisia neuvotteluja. Pohjana on kaivoslakityöryhmässä kesällä 2021 esitetty luonnos. Hallituksen esityksen antaminen siirtyy vuoden 2022 alkupuolelle viikolle seitsemän. Lausuntokierros järjestetään tämän vuoden puolella. Lausuntoaika on kuusi viikkoa.

Kiertotalouden oppeja hiotaan kaivannaistoiminnan käyttöön

22.3.2022 10.06
TEM
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työn kiertotalouden toimintamallien hyödyntämiseksi kaivos- ja kaivannaisteollisuuden uudistamisen työkaluna. Tätä tukemamaan kansalliseksi koordinaattoriksi on nimetty Lapin ELY-keskuksesta käsin työskentelevä Jutta Kaisanlahti.

Ministeri Lintilä ohjastaa Pohjoismaiden ministerineuvoston elinkeino-, alue- ja energiaministereiden kokoukset 16.-17.9.

31.8.2021 12.52
TEM
Kuvassa ministeri Mika Lintilä
Suomi järjestää puheenjohtajamaana Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2021 ministerikokoukset. Elinkeinoministeri Mika Lintilä johtaa puhetta Kestävän kasvun ministerineuvoston (MR-TILLVÄXT) kolmen kokoonpanon kokouksessa. Ne järjestetään 16.9. (elinkeinoministerit ja alueministerit) ja 17.9. (energiaministerit) järjestetään hybridikokouksina* Helsingissä. 

Näytä lisää...

Ministeriö

Ministeriö

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö luo edellytyksiä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään kasvuun. Se syntyy osaavista ihmisistä laadukkaissa työpaikoissa, tuottavuuden kasvusta sekä kasvavasta työllisyydestä.

Lisätietoa ministeriöstä

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

Konsernin virastot, yhtiöt ja rahastot

TEM-konserniin kuuluu seitsemän keskusvirastoa, 15 ELY-keskusta, 15 TE-toimistoa, viisi yhtiötä ja kolme rahastoa. Koko hallinnonalalla on henkilöstöä noin 8 000.

Lisätietoa konsernista

Ministerit