Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä

TEM029:00/2012 Kehittäminen

Yhteistyöryhmän (YTR) tehtäviä ovat:
1. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 sekä Maaseutupoliittisen toimenpideohjelman 2012-2015 toteuttaminen ja seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna.
2. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperusteista politiikkaa.
3. Teemakohtainen kehittämistyö erityisesti maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa määritellyillä temaattisilla painopistealoilla.
4. Maaseutututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen mm. valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla.
5. Maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja kokemustenvaihdon edistäminen.
6. Maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen ja seuranta.
7. Vaikuttaminen mm. osallistumalla ...

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero TEM029:00/2012

Asianumerot TEM/613/00.04.01/2012

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.7.2008 – 31.12.2015

Asettamispäivä 11.7.2013

Tavoitteet ja tuotokset

Yhteistyöryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa maaseudun kehittämistoimia ja edistää maaseutuun kohdistettavien voimavarojen käyttöä.

Tiivistelmä

Yhteistyöryhmän (YTR) tehtäviä ovat:
1. Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 sekä Maaseutupoliittisen toimenpideohjelman 2012-2015 toteuttaminen ja seuranta hallinnonalojen ja hallinnon ulkopuolisten toimijoiden yhteistyönä sekä hallituksen maaseutupoliittisten linjausten valmistelu ja toteuttaminen hallituksen apuna.
2. Maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperusteista politiikkaa.
3. Teemakohtainen kehittämistyö erityisesti maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa määritellyillä temaattisilla painopistealoilla.
4. Maaseutututkimuksen ja -osaamisen vahvistaminen mm. valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla.
5. Maaseututoimijoiden kansallisen ja kansainvälisen verkostoitumisen ja kokemustenvaihdon edistäminen.
6. Maaseutuvaikutusten arvioinnin kehittäminen ja käyttöönoton edistäminen ja seuranta.
7. Vaikuttaminen mm. osallistumalla ja antamalla lausuntoja useilla hallinonaloilla vireillä oleviin maaseutupoliittisesti merkittäviin hankkeisiin.
8. Paikallisen kehittämisen rakenteiden ja työtapojen vahvistaminen.
9. Maaseudun, saariston ja kaupungin vuorovaikutuksen ja yhteistyön edellytysten parantaminen yhdessä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän, saaristoasiain neuvottelukunnan sekä muiden osapuolien kanssa.
10. Kansallisen ja EU:n maaseutu- ja aluepolitiikan yhteensovittamiseen osallistuminen.

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä työskentelee johtoryhmän alaisena, jona toimii maaseutupolitiikasta vastaava ministerin koolle kutsuma ministeriryhmä. Johtoryhmässä käsiteltävät asiat valmistelee YTR:n sihteeristö.