Hallituksen esitys kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta (tilapäinen suojelu)

TEM053:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä muutettiin kotoutumisen edistämisestä annettua lakia sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua laki. Lait tulevat voimaan 1.3.2023.

Tilapäistä suojelua sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM053:00/2022

Asianumerot VN/18750/2022

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 22.6.2022 – 20.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain ja kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 155/2022

Muutetaan kahta lakia tilapäistä suojelua saavia henkilöitä koskevien säännösten osalta.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Anna Bruun, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 048 254
[email protected]

Yhteyshenkilö
Mira Karppanen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 293
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä muutettiin kotoutumisen edistämisestä annettua lakia sekä kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annettua laki. Lait tulevat voimaan 1.3.2023.

Tilapäistä suojelua sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa.