Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja täydentämisestä

TEM074:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 23 §:ää voimaantulosta, väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 9 luvun 1 §:n 3 momenttia laissa 1270/2020, työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 13 §:ää laissa 423/2021.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM074:00/2021

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.8.2021 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain voimassaolosäännöksen ja lain siirtymäsäännöksen muuttamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja täydentämisestä
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 30.8.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  50/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020, kuntakokeilulaki) 23 §:ää voimaantulosta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012, JTYPL) 9 luvun 1 §:n 3 momenttia sellaisena kuin se on laissa 1270/2020. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalain (1290/2002, TTL) 2 a luvun 13 a §:ää sellaisena kuin se on laissa 423/2021.

VastuuministeriTyöministeri Haatainen

YhteyshenkilöLari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Juha Keski-Koukkari, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 206
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 23 §:ää voimaantulosta, väliaikaisesti julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 9 luvun 1 §:n 3 momenttia laissa 1270/2020, työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 13 §:ää laissa 423/2021.