Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain muuttamiseksi

TEM090:00/2019 Säädösvalmistelu

Kaivoslakiin valmistellaan hallitusohjelman, kaivostoimintaan liittyvien selvitysten ja kaivoslain paremman käytännön soveltamisen edellyttämät muutokset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero TEM090:00/2019

Asettaja työ- ja elinkeinoministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.10.2019 –

Asettamispäivä 15.10.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Parannetaan kaivosten ympäristönsuojelua

Keino Uudistetaan kaivoslakia

Lainvalmistelu

HE laiksi kaivoslain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 10.11.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  7/2022
  24/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Kaivoslakiin valmistellaan hallitusohjelman, kaivostoimintaan liittyvien selvitysten ja kaivoslain paremman käytännön soveltamisen edellyttämät muutokset.

VastuuministeriElinkeinoministeri Lintilä

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Eeva-Maija Puheloinen, Johtava asiantuntija
puh. +358 295 047 084
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä laatia hallituksen esitys, jossa tarkennetaan ja täydennetään kaivoslain säännöksiä hallitusohjelman, asiaa koskevien selvitysten ja lainvalmistelun yhteydessä esiin tulevien tarpeiden perusteella.

Tiivistelmä

Kaivoslakiin valmistellaan hallitusohjelman, kaivostoimintaan liittyvien selvitysten ja kaivoslain paremman käytännön soveltamisen edellyttämät muutokset.

Lisätietoja

Lisää aiheesta