Päätökset

TEM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asianvaliokunnassa, presidentin esittelyssä

Virkavapauden myöntäminen työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvokselle
TEM valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2019 10.30