Hyppää sisältöön

Kilpailu ja kuluttajat

Markkinoiden hyvä toimivuus on keskeinen tekijä Suomen kilpailukyvyn edistämisessä. Yritystoiminnan kannalta on tärkeää, että tavaroiden ja palveluiden vaihto niin kotimaassa kuin muiden maiden kanssakin on mahdollisimman esteetöntä. Viennin ja matkailun edistäminen liittyy läheisesti markkinoiden toimintaan kotimaassa ja kansainvälisesti.

Markkinoiden toimivuutta edistettäessä on pidettävä huolta siitä, että yritykset noudattavat yhteiskunnallisesti tärkeitä pelisääntöjä. Samoin tulee huolehtia siitä, että kuluttajien edut otetaan huomioon. Kansalaisten turvallisuutta ja taloudellista asemaa ei saa vapaassa vaihdannassa vaarantaa.

Valikko