Liikenteen kasvuohjelma

Liikennesektorin globaalit markkinat ovat jopa tuhansien miljardien eurojen kokonaisuus. Teknologisen murroksen myötä toimialasta on muodostunut uusien palvelumallien koekenttä, jossa myös suomalaisilla yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet luoda ja testata uusia palvelumalleja sekä edetä kansainvälisille markkinoille.

Valmisteltavan liikennealan kasvuohjelman tavoitteena on tukea alan osaamisen kehitystä ja kansainvälistä tunnettuutta. Ohjelma konkretisoi liikenteen digitalisaation mahdollisuudet ja auttaa alaa ottamaan oman osuutensa kasvavista kansainvälisistä markkinoista.

Liikenteen kasvuohjelma edistää hallitusohjelman tavoitteita, joilla tähdätään digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseen sekä uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen. Ohjelman painopiste on yrityslähtöisten ekosysteemien ja asiakastarpeista lähtevien palvelujen kehittämisessä.

Valmistelussa ovat jo mukana työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Espoon, Helsingin, Oulun, Tampereen ja Vantaan kaupungit, lnnovaatiorahoituskeskus Tekes, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Smart & Clean -säätiö, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Älykkään liikenteen verkosto - ITS Finland ry.

Valmistelu on avoin kaikille alan toimijoille ja sidosryhmille, ja ensimmäinen kick-off -työpaja järjestetään 31.8.2017 klo 9.00 alkaen. Lisätietoa työpajasta ja sen ohjelmasta sekä tulevista muista työpajoista ja kasvuohjelman valmistelusta löytyy lähiaikoina näiltä sivuilta.

Lisätiedot: Eija Laineenoja

Katso myös: Konsulttiyhtiö McKinseyn raportti Mobility of the future