Matkailu lukuina

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon* lukujen valossa kasvanut viime vuosina. Matkailutulo on ollut useamman vuoden yli 14 miljardia euroa. Vuonna 2014 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat jo yli 4 miljardia euroa.

Matkailuklusteri työllistää 140 000 henkilöä. Alalla on myös erittäin merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alaan.

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa säilynyt ennallaan, 2,5 prosentin tuntumassa vuosina 2011-2014. Verrattuna muihin toimialoihin matkailun osuus on suurempi kuin mm. kaivostoiminnan ja louhinnan, elintarvike- ja juomateollisuuden sekä metsäteollisuuden.

  • Euromääräisesti matkailun aikaansaama kokonaiskysyntä oli 14,2 miljardia euroa vuoden 2014 ennakkotietojen mukaan. Ulkomaisten matkailijoiden kysynnän osuus oli yli 30 prosenttia eli 4,03 miljardia euroa.
  • Vuonna 2014 matkailutoimialoilla työllisten määrä kasvoi 1 400 henkilöllä. Yhteensä 139 200 matkailutoimialoilla työskentelevää edustaa jo 5,6 prosenttia kaikista Suomen työllisistä.
  • Matkailun tuottama arvonlisäys kasvoi vuosina 2007-2011 liki neljä kertaa muuta kansantaloutta nopeammin. Vuonna 2012 kasvua oli vielä yli neljä prosenttia, mutta vuonna 2013 kasvu taittui.
  • Vuonna 2015 Suomessa kirjattiin reilut 14,3 miljoonaa kotimaista ja 5,5 miljoonaa ulkomaista yöpymistä Venäjän ollessa edelleen tärkein markkina.
  • Kansainvälisten matkailijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla.

TEM Toimialapalvelu julkaisee vuosittain toimialaraportin matkailun liiketoiminnan tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

*Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta.

Lisätietoja: Nina Vesterinen