Matkailu lukuina

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon* lukujen valossa kasvanut viime vuosina. Matkailutulo on ollut useamman vuoden noin 14 miljardia euroa. Vuonna 2015 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat vajaat 4 miljardia euroa.

Matkailuklusteri työllistää 140 000 henkilöä. Alalla on myös erittäin merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille toimialoille kuten rakennus-, kuljetus- ja kaupan alaan. Lisäksi vuokratyövoiman käyttö on yleistä.

Matkailun merkitys Suomen kansantaloudelle on matkailutilinpidon lukujen valossa säilynyt ennallaan, 2,5 prosentin tuntumassa vuosina 2011-2015. Verrattuna muihin toimialoihin matkailun osuus on suurempi kuin mm. kaivostoiminnan ja louhinnan, elintarvike- ja juomateollisuuden sekä metsäteollisuuden.

 • Euromääräisesti matkailun aikaansaama kokonaiskysyntä oli vajaat 14 miljardia euroa vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan. Ulkomaisten matkailijoiden kysynnän osuus oli 27 prosenttia eli 3,9 miljardia euroa.
 • Vuonna 2015 matkailutoimialoilla työllisten määrä kasvoi 800 henkilöllä. Yhteensä 137 800 matkailutoimialoilla työskentelevää edustaa jo 5,5 prosenttia kaikista Suomen työllisistä.
 • Matkailun tuottama arvonlisäys kasvoi vuosina 2007-2011 liki neljä kertaa muuta kansantaloutta nopeammin.
 • Vuonna 2016 Suomessa kirjattiin reilut 14,6 miljoonaa kotimaista ja 5,8 miljoonaa ulkomaista yöpymistä Venäjän ollessa edelleen tärkein markkina.
 • Kansainvälisten matkailijoiden määrä on kaksinkertaistunut 2000-luvulla.
   

 

TEM Toimialapalvelu julkaisee vuosittain toimialaraportin matkailun liiketoiminnan tilasta ja tulevaisuuden näkymistä

Alueellinen matkailutilinpito; matkailun alueelliset talous- ja työllisyysvaikutukset 2014.

 • Matkailun osuus bkt:sta oli koko maan keskiarvoa (2,5 %) suurempi Ahvenanmaalla (14,9 %), Lapissa (5,9 %), Kainuussa (3,9 %), Etelä-Savossa (3,6 %), Etelä-Karjalassa (3,2 %) ja Uudellamaalla (2,7%).
 • Matkailukysynnästä lähes puolet kohdistui Uudellemaalle. Alueellisesti matkailukysyntä painottui Uudenmaan lisäksi erityisesti Lappiin, Pirkanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Pohjois-Pohjanmaalle.
 • •Kotimaan matkailu tuotti yli 70 prosenttia matkailukysynnästä. Ulkomaisen kysynnän osuus oli yli neljänneksen vain Uudellamaalla, Lapissa, Etelä-Karjalassa, Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.
 • Matkailutoimialojen työllisten osuus on Lapissa (7,5 %) ja Ahvenanmaalla (14,7 %), Uudellamaalla (6,3 %), Etelä-Karjalassa (5,8 %) ja Pirkanmaalla (5,6 %).

Raportti ja taulukot

*Matkailutilinpito, tai matkailun satelliittitilinpito (TSA, Tourism Satellite Accounts), on tilastojärjestelmä, jossa matkailun talous- ja työllisyysvaikutuksia kuvataan monipuolisesti ja kattavasti. Se on kehitetty laajassa kansainvälisessä yhteistyössä mm. YK:n, UNWTO:n (World Tourism Organization), OECD:n ja EU:n toimesta.

Lisätietoja: Sanna Kyyrä