Hyppää sisältöön
FI SV EN

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM on toimintaympäristön rakentaja, jonka tavoitteena on tuottavuus, kasvu, työllisyys ja hyvinvointi.

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

  • elinkeinopolitiikka
  • energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen
  • työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu
  • työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu
  • alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet
  • innovaatio- ja teknologiapolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen
  • markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen, kuluttajapolitiikka ja tekninen turvallisuus
  • siviilipalvelus
  • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus
  • maahanmuuttajien kotouttaminen.

Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, valmistelee lainsäädäntöä, seuraa ja kehittää toimialaansa kuuluvia asiakokonaisuuksia sekä ohjaa hallinnonalansa virastoja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kolme ministeriä, elinkeinoministeri, työministeri, sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri.

Hallitusohjelma

Valikko