Hyppää sisältöön
FI SV EN

Ministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM on toimintaympäristön rakentaja, jonka tavoitteena on tuottavuus, kasvu, työllisyys ja hyvinvointi.

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

 • elinkeinopolitiikka
 • markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka
 • energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen
 • työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu
 • työympäristökysymykset, työelämän yhdenvertaisuus, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu
 • alueiden kehittäminen ja maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueet
 • innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus
 • markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka
 • siviilipalvelus
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten yleishallinnollinen ohjaus
 • maahanmuuttajien kotouttaminen.

Osana valtioneuvostoa ministeriö toteuttaa hallitusohjelmaa, valmistelee lainsäädäntöä, seuraa ja kehittää toimialaansa kuuluvia asiakokonaisuuksia sekä ohjaa hallinnonalansa virastoja.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kolme ministeriä, elinkeinoministeri, työministeri, sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri.

Hallitusohjelma

Valikko