Seurantatiedot

Ministeriö laatii edellistä vuotta koskevan toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat sisältävän tilinpäätöksen maaliskuun puolivälissä. Kesäkuussa ministeriö antaa hallinnonalansa virastojen, laitosten, sopimusyhteisöjen ja rahastojen tilinpäätöksestä tilinpäätöskannanoton, joka perustuu talousarvioasetukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätökset:

Tilinpäätös 2015
Tilinpäätös 2014
Tilinpäätös 2013
 

Työ- ja elinkeinoministeriön tilinpäätöskannanotot:

Tilinpäätöskannanotto 2015
Tilinpäätöskannanotto 2014
Tilinpäätöskannanotto 2013

Valtion ydinjätehuoltorahaston tilinpäätökset:

Vuoden 2015 tilinpäätös
Vuoden 2014 tilinpäätös
Vuoden 2013 tilinpäätös