Uusiutuva energia Suomessa

Fortum-Järvenpään voimalaitos

Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä.

Suomessa  käytettävistä uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin puu ja puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuulivoima, maalämpö  ja aurinkoenergia.

Suomi on jäsen kansainvälisessä uusiutuvan energian järjestössä IRENA:ssa (International Renewable Energy Agency). Järjestön tehtävänä on edistää uusiutuvan energian laajamittaista käyttöönottoa ja siten auttaa maita vastaamaan kasvavaan energiatarpeeseen tehokkaasti ja kestävällä tavalla.

Lisätietoja: Päivi Janka, Anja Liukko

Muualla verkossa