Uusiutuva energia Suomessa

Fortum-Järvenpään voimalaitos

Suomi on maailman johtavia maita uusiutuvien energialähteiden ja erityisesti bioenergian hyödyntämisessä.

Suomessa  käytettävistä uusiutuvista energiamuodoista tärkeimpiä ovat bioenergia, varsinkin puu ja puupohjaiset polttoaineet, vesivoima, tuulivoima, maalämpö  ja aurinkoenergia.

Lisätietoja: Päivi Janka, Anja Liukko