Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunta

Neuvottelukunta on neuvoa-antava ja hallinnon päätöksentekoa tukeva elin. Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan jäsenet edustavat viranomaistahoja, elinkeinoelämää sekä työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä. Neuvottelukunta on asetettu toimikaudeksi 30.12.2014 - 30.12.2017.

Neuvottelukunta vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteiskuntavastuupolitiikkaa sekä yritysten ja muiden yhteisöjen taloudellisesti ja sosiaalisesti vastuullisia sekä ympäristövastuullisia toiminta- ja tuotantotapoja. Neuvottelukunta tukee organisaatioiden yhteiskunta- ja yritysvastuuta, joka perustuu Suomessa voimassa oleviin lakeihin, Suomea sitoviin kansainvälisiin sopimuksiin ja kansainvälisten järjestöjen antamiin ohjeistoihin.

Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevien toimintaohjeiden tehokasta soveltamista sekä toimia kansallisena yhteyselimenä yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Neuvottelukunnan toiminta perustuu valtioneuvoston asetuksiin 591/2008 ja 157/2016.

 

Yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukunnan kokoonpano

Puheenjohtaja:
ylijohtaja, osastopäällikkö Pekka Timonen, työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja:
hallitusneuvos Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet (suluissa henkilökohtainen varajäsen):

apulaisosastopäällikkö Ilkka Saarinen, ulkoasiainministeriö (varajäsen kaupallinen neuvos Kent Wilska, ulkoasiainministeriö) neuvotteleva virkamies Ismo Suksi, sosiaali- ja terveysministeriö (neuvotteleva virkamies Markus Seppelin, sosiaali- ja terveysministeriö)

neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö (neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, ympäristöministeriö)

finanssineuvos Petri Vihervuori, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto (johtava erityisasiantuntija Marja Pokela, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto)

lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen, Suomen yrittäjät ry (lainopillinen asiamies Ville Kukkonen, Suomen yrittäjät ry)

asiantuntija Tuuli Mäkelä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

maajohtaja Timo Vuori, Kansainvälisen kauppakamarin ICC Suomen osasto ry (johtaja Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari)

elinkeinopoliittinen asiantuntija Pia Björkbacka, SAK ry (kansainvälisten asioiden päällikkö Pekka Ristelä, SAK ry)

työllisyyspoliittinen asiantuntija Leila Kurki, STTK ry (elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, STTK ry)

lakimies Anu Tuovinen, Akava ry (asiantuntija Elina Moisio, Akava ry)

apulaisjohtaja Marja Kantanen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko

(asiantuntija Ilkka Sipiläinen, Suomen evankelis-luterilainen kirkko)

toiminnanjohtaja Sonja Vartiala, Finnwatch ry

(asiantuntija Lyydia Kilpi, Kepa ry)

suojelupäällikkö Jouni Nissinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

(suojeluasiantuntija Otto Bruun, Suomen luonnonsuojeluliitto ry)

johtava lakimies Juha Beurling, Kuluttajaliitto – Konsumenförbundet ry (asiantuntija Jenni Vainioranta, Kuluttajaliitto – Konsumenförbundet ry)

Lisätietoja: Linda Piirto