Hyppää sisältöön

Energiaministerit Luxemburgissa – neuvosto keskustelee Euroopan energiaverkoista, vetystrategiasta ja rakennusten perusparannuksista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2021 8.25
Tiedote
EU:n lippu liehuu

EU:n energiaministerit kokoontuvat 11.6.2021 Luxemburgissa. Neuvoston asialistalla on yleisnäkemyksen hyväksyminen Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoja koskevasta asetusehdotuksesta (ns. TEN-asetus), keskustelu Euroopan komission 8.7.2020 julkaisemasta vetystrategiasta ja Euroopan rakennusten perusparannusaaltoa koskevien päätelmien hyväksyminen. Suomea kokouksessa edustaa elinkeinoministerin sijaisena valtiosihteeri Jukka Ihanus.

Suomi voi tukea TEN-E-asetusta koskevan yleisnäkemyksen hyväksymistä. Asetuksella luodaan kriteerit, joilla EU:ssa valitaan rajat ylittäviä kaasu- ja sähköverkkojen infrastruktuuria sekä älyverkkoa koskevia yhteisen edun hankkeita, jotka voivat hakea rahoitusta Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineestä. Uudistus päivittää asetuksen ottamaan paremmin huomioon EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet.  

Rajat ylittävät maakaasuhankkeet eivät enää siirtymäajan jälkeen voi saada EU-tukea. Lisäksi vety- ja älykaasuverkkohankkeet tulevat uusina hankekategorioina asetuksen piiriin. Myös merituulivoiman kehittämisen osalta tehdään merialueittain enemmän yhteistyötä.

Keskustelu Euroopan vetystrategiasta, vetyteknologian kehittämisestä ja rahoituksesta

Neuvosto käy puheenjohtajamaa Portugalin johdolla keskustelun jäsenmaiden yhteistyöstä vetyteknologian alalla ja siitä, miten vetyä voitaisiin ottaa käyttöön sektoreilla, joilla päästöjen vähentäminen on vaikeaa. Euroopan komissio julkaisi vetystrategian 8.7.2020. Neuvosto hyväksyi siitä päätelmänsä joulukuussa 2020. 

Puheenjohtajan keskustelua ohjaavassa tausta-asiakirjassa vedyllä todetaan olevan tärkeä rooli Euroopan pyrkiessä kohti hiilineutraaliutta. Asiakirjassa esitetään, että vetyteknologian kehittämistä on jatkettava edelleen, ja tässä voidaan hyödyntää useita EU-tason ohjelmia ja rahoituskanavia. 

Vetyä käytetään jo nykyään teollisuudessa. Puhdasta vetyä kaavaillaan käytettävän teollisuudessa laajemminkin muun muassa teräksen ja sementin valmistukseen, öljynjalostuksessa ja kemianteollisuudessa.  Liikenteessä vetyä tuo vaihtoehdon erityisesti raskaaseen maantie- ja meriliikenteeseen. Puhtaasta vedystä tehdyt sähköpolttoaineet tarjoavat myös laajempia vaihtoehtoja liikenteeseen.

Suomi kannattaa EU:n energiajärjestelmän integrointistrategian ja vetystrategian hyödyntämistä sekä EU:n energiapolitiikan että muiden sektoreiden politiikkatoimien suunnittelemiseksi. Lisäksi kannatamme uusiutuvan ja vähähiilisen vedyn käytön edistämistä erityisesti uuden teknologian käyttöönoton keinoin. On tärkeää, että kaikkien puhtaiden sähköntuotantotapojen käyttö on mahdollista. 

Hyväksyttävänä päätelmät Euroopan rakennusten ympäristöystävällisistä perusparannuksista

Neuvoston on tarkoitus hyväksyä Euroopan rakennusten perusparannusaaltoa käsittelevät päätelmät. Komission 14.10.2020 antaman tiedonannon mukaan tavoitteena on luoda ympäristöystävällisempiä rakennuksia ja uusia työpaikkoja sekä parantaa kansalaisten elämänlaatua. Päätelmien mukaan rakennusten energiaan liittyvien perusparannusten lukumäärä on tarpeen kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä.
Suomi yhtyy komission näkemykseen siitä, että rakennusten energiatehokkuuden parantamisella ja päästöjen vähentämisellä on keskeinen asema EU:lle vuoden 2030 korotetun ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Suomi kannattaa komission energiatehokkuus etusijalle -periaatetta, mutta korostaa tarvetta huomioida laajasti myös rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatehokkuuden kokonaisuus sekä koko energiajärjestelmä.

On tärkeää, että korjausrakentamisessa voidaan huomioida rakennusmateriaaleihin liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ja kiertotalouden periaatteet. Suomi kannattaa puurakentamista ja tukee toimenpiteitä, jotka lisäävät luontopohjaisten ratkaisujen ja innovaatioiden käyttöönottoa.

Kokouksen muissa asioissa esillä ovat muun muassa ajankohtaiset ulkosuhdeasiat, neuvoston seuraavan puheenjohtajan Slovenian puheenjohtajuusohjelma sekä EU:n taksonomia-asetus.

Lisätiedot:
ylijohtaja Riku Huttunen, TEM, puh. 050 431 6518
elinkeinoministerin virkamiesavustaja (EU- ja kv-asiat) Nina Alatalo, TEM, puh. 050 431 8015
erityisasiantuntija Eero Karjalainen, TEM, puh. 050 501 7746 (energian EU-koordinaatio TEM:ssä) erityisasiantuntija Ville Niemi, UM/EUE, Bryssel puh. +32 479 470 175
 

 
Sivun alkuun