Hyppää sisältöön

EU:n työministerit pääsivät sopuun työntekijöiden vanhempainvapaista

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2018 12.12
Tiedote

EU:n työministerit pääsivät 21.6.2018 sopuun työntekijöiden vanhempainvapaita koskevasta työelämän tasapainodirektiivistä. Direktiivi edistää sukupuolten tasa-arvoa työmarkkinoilla ja työssä ja helpottaa työssäkäyvien vanhempien ja omaistaan hoitavien työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Neuvoston tuleva puheenjohtajamaa Itävalta aloittaa tämän neuvoston kannan perusteella direktiivistä neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Jäsenvaltioita sitovan direktiivin sisältö hyväksytään aikanaan neuvoston ja Euroopan parlamentin yhteiselä sopimuksella.

Isyysvapaa

Direktiivissä on tarkoitus säätää oikeuksista isyysvapaaseen, vanhempainvapaaseen ja omaishoitovapaaseen sekä työssäkäyville vanhemmille ja omaistaan hoitaville tarkoitettuihin joustaviin työjärjestelyihin.

Ehdotuksen mukaan direktiivin tulisi turvata isille oikeus 10 työpäivän isyysvapaaseen, joka on pidettävä lapsen syntymän aikaan. Jäsenvaltiot voisivat määritellä, voidaanko vapaa pitää osittain myös ennen lapsen syntymää vai ainoastaan sen jälkeen ja voidaanko se pitää joustavassa muodossa.

Vanhempainvapaa

Direktiiviluonnoksen mukaan työntekijöillä tulisi olla yksilöllinen oikeus neljän kuukauden vanhempainvapaaseen, joka on pidettävä ennen kuin lapsi saavuttaa tietyn iän. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kahta kuukautta vanhempainvapaasta ei voida siirtää toisen vanhemman pidettäväksi. Tästä 2 kuukauden ei-siirrettävästä osuudesta 1,5 kuukauden ajalta tulee maksaa työntekijälle korvaus.

Jäsenvaltiot voivat määritellä ne olosuhteet, joissa työnantaja saa lykätä vanhempainvapaan myöntämistä kohtuullisen ajanjakson verran sillä perusteella, että se häiritsisi vakavasti yrityksen moitteetonta toimintaa. Työnantajien on perusteltava vanhempainvapaan lykkääminen kirjallisesti.

Omaishoitovapaa

Direktiiviluonnoksen mukaan jokaisella työntekijällä tulisi olla oikeus pitää omaishoitovapaata, joka on määriteltävä kansallisessa lainsäädännössä tai käytännössä.

Poissaolo työstä pakottavan syyn vuoksi

Työntekijöillä tulisi olla oikeus olla pois työstä kiireellisten perheeseen liittyvien pakottavien syiden vuoksi sellaisen sairauden tai tapaturman sattuessa, jonka vuoksi työntekijän välitön läsnäolo on välttämätöntä.

Joustavat työjärjestelyt

Työntekijöille, joilla on tietynikäisiä lapsia (ainakin kahdeksanteen ikävuoteen asti), ja omaistaan hoitavilla olisi oikeus pyytää tietyin ehdoin joustavia työjärjestelyjä hoivatarkoituksia varten. Tällaisten joustavien työjärjestelyjen kestoa voidaan rajoittaa kohtuullisesti.

Lisätiedot:
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 029 506 4131

 
Sivun alkuun